-33- Kort daarop bleek dat de bezorgdheid van Harry en zijn plaatsvervan ger terecht was geweest. De Duitsers deden een inval in de woning. Ze ontdekten de daar nog aanwezige plaatjes en konden aan de hand hiervan heel wat arrestaties verrichten. En tot deze gearresteerden behoorden de 10 in St.Pancras gefusilleerde leden van Linie-west. Dit waren: ADRIANUS F. J. MEIERDREES (30 mei 1908 - 15 april 19*5) van beroep elektrisch lasser, gehuwd, 1 kind. "Arie, wij zijn je dankbaar voor wat je hebt gedaan". JOHAN PARDOEN 20 maart 1920 - 15 april 1945) van beroep slager, gehuwd-2 kinderen. Zijn dochter schreef: 'Mijn grootmoeder heeft me verteld, dat hij veel op pad wasIk sliep op een matrasje, dat gevuld was met wapens. De Duitsers hebben wel eens een inval bij ons gedaan, maar ze heb ben die wapens nooit gevonden Begin april kwam hij terug van een onderduik-adres. Precies op die dag, waarop de Duitsers de bewuste identiteitsplaatjes in handen kregen. De volgende dag, het was 8 april 1945, werd hij 's morgens om 6 uur gearresteerd. "Hij gaf, wat hij geven kon, zijn leven." JEAN L. STEETS (14 nov. 1921 - 15 april 1945) van beroep houtbewerker, ong. "Hier rust onze lieve zoon, hij stierf voor recht en vrijheid'.' HEIN WIPPER 12 juli 1907 - 15 april 1945) van beroep chauffeur-monteur, gehuwd-2 kinderen. "Altijd zult U in onze herinnering blijven'.' CORNELIS TIJMES 1 maart 1912 - 15 april, 1945) van beroep jjzerwerker, gehuwd-2 kinderen. "Rust in vrede, lieve man en vader, U viel voor ons Vaderland'.' JURGEN H. OVERDIEK 22 juni 1915 - 15 april 1945) van beroep machine-bankwerker bij Fokker, gehuwd- 1 kind. In 1940 werd hij als gevangen genomen militair gedeporteerd naar Duitsland, Toen hij na ongeveer 6 maanden met verlof naar huis mocht, dook hij onmiddellijk onder. Al spoedig sloot hij zich aan bij het verzet. Ook hij kwam op 7 april naar huis en evenals de andere tien leden van Linie-west werd hij de daarop volgende dag gearresteerd, "Hier rust onze onvergetelijke vader."

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 35