-30- woorden: "Schiet me nu dan ook meteen maar dood, want dat gaan jullie toch met me doenï "Den vaderland getrouwe, blijf ik tot in den dood1.' JAN H. WILLE 16 aug. 1914 - 15 april 1945) van beroep schilder- gehuwd-1 kind. Hij was niet aangesloten bij de een of andere verzetsgroep. Hij schijnt zich o.m. bezig hebben gehouden met het vervalsen van auweisbn e.d. Hij werd reeds in februari gearresteerd. De slachtoffers uit Amsterdam afkomstig, vallen uiteen in twee groe pen» tien van het behoorden tot de zogenaamde illegale organisatie LINIE-WEST. Aanvankelijk waren er in Amsterdam diverse verzetsgroepen. $oms meer, soms minder actief. Evenals elders het geval was, werd ook in Amsterdam gestreefd naar een bundeling van de verschillende verz )tsgroepen in de B.S. De Amsterdamse B.S. werd weer onderverdeeld in o.a. Linie-oost en linie-west Als uiteindelijke taak van de Amsterdamse B.S. dacht men aan het helpen van de „geallieerden bij de bevrijding. Dit door het bezighouden van een gedeelte van het Duitse leger. Verder moest de B.S. zoveel mogelijk vernielingen door de Duitsers trachten te voorkomen. Voor dit bevrijdingswerk moesten de B.Si-ers worden uitgerust en opge leid. Vandaar het voorbereidende werk van wapendroppingswapenop slag en wapeninstructie. De fusillade van de 10 leden van Linie-west was een uiteindelijk ge volg van een andere arrestatie. Op 27 maart 1945 werden een vijftal leidende figuren van Linie-west, terwijl dezen in een vergadering bijelkaar waren, door verraad gear resteerd. Ze hebben niet lang gevangen gezeten. Zij werden bij wijze van repres- saille gefusilleerd bij Zijpersluis op 11 april 1945» DE VERZETSGROEP "REINTJE DE VOSonderdeel van LINIE-MEST te AMSTERDAM.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 32