Evenals Van Asten was ook Van i aefceren een verzetsman van het eer- ote uur. In 1941 was hij reeds angesloten bij een illegale organisa tie, die zich "Luchtbeschermingsdienst" noemde. Op de een of andere manier is 1 ij betrokken geweest bij een vlucht route voor piloten. In de hongerwinter organiseerde hij "kinder keukens", die bedoeld waren als voedselhulp voor hongerende kinde ren. Onder de naam Haringsma was hij commandant van de B.S.-groep "Jan Haring". (Hij woonde in de Jan Haringstraat). Hij had contacten met andere Haarlemse verzetsgroepen en ook met het verzet in Alk maar en Amsterdam. Om veiligheidsredenen^ was hij veel van huis. Medio maart was hij thuis om zijn zieke vrouw te verplegen. Enige tijd voor zijn arrestatie werd hij opgebeld. (Via het verzet had hij, uiteraard in het geheim, een tèléfoonverbinding) Iemand met een Duits accent sprak wat nietszeggende woorden en daarop werd de verbinding verbroken. Vermoedelijk-is dit de inlei ding op zijl arrestatie geweest. Bij deze arrestatie op 18 maart '45 ontdekte de S.D.,hij pleegde ook gewapend verzet, munitie, revolvers en radio's bij hem in huis. "Mogen miji kinderen opgroeien tot ware Nederlanders'.1 JAN JOOSTEN 7 april 1906 - 15 april 1945). van beroep banketbakker, gehuwd - 4 kinderen. Als rechtlijiig gereformeerde kwam hij in verzet tegen de nazi's. Eind 1943 was hij verspreider van het illegale "Trouw'.' Hij gaf veel wapeninstructie. Terwijl buiten op straat de jeugd bezig was met het spelen van honkbal, gebruikten "zijn jongens"dit als dekmantel om min of meer ongemerkt bij hem i-n huis té komen. Hij was een van de ondercommandanten van de B.S.-groep Jan Haring van Van Meeteren. Toen hij wist dat de Duitsers hem zochten, ging hij naar een schuil adres. Hjj wilde zijn verjaardag, 7 april, graag thuis vieren. Op de een of andere manier kreeg de S.D. in de gaten dat hij thuis was. Vermoedelijk is zijn huis, als verdacht adres, in de gaten gehou den. In de vroege morgen van de achtste april werd zijn huis omsingeld, door de Waffen-SS. Voor dezen naar binnen stormden, wist hij zich op zolder te verbergen. Zijn vrouw en kinderen werden dcor de Duitsers opgesloten in een slaapkamer. Hij werd in zijn schuilplaats ontdekt. Toen waren zijn

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 31