zich meer op straat bevinden). Als jullie hem niet in huis nemen, zal hij op straat moeten blijven. Houden jullie hem dus vannacht. Dan kom ik morgen terug om hem op te halen." Maar de volgende morgen verscheen Van Asten niet. Pas enkele weken later kwam hij kijken hoe het ging. En vaak was men dan zo aan de gast gewend, dat men hem blijvend huisvesting verleende. Het L.0. had ook géld nodig. Bijvoorbeeld om die gezinnen te steunen, waarvan de kostwinnaar was ondergedoken. Dan kon hij als volgt te werk gaan. Hij stapte ergens binnen en vroeg: ""Kunnen jullie een ontvluchte gevangene herbergen "Neen"- ""Een Jood misschien "Neen"- ""Een gewone onderduiker dan "Neen"- "Geeft U dan, om toch wat te doen, wat geld voor het verzet."" En meestal had hij dan hiermee wel succes. In 1943 werd een Haarlems distributiekantoor overvallen. De Duitsers verdachten een verzetsman, Van de Vaate. In zijn woning troffen ze niet Van de Vaate aan, maar wel Van Asten. Die werd toen gevangen genomen, maar bij gebrek aan bewijs, werd hij na drie weken weer vrij gelaten. Als regionaal leider had hij contact met het verzet in de plaatsen rond Haarlem. In Heemstede hielp hij mee om het verzet te reorgani seren (Vaumont), hij voorzag verzetsmensen in Beverwijk van bonkaarten voor de onderduikers daar. Hij was betrokken bij een af luisterpost van de S.D. te Haarlem. Omdat men daardoor vroegtijdig op de hoogte was van S.D.-plannen, kon men meerdere raaien een arrestatie voorkomen. Op de massa-arrestatie van 18 maart 1945 was men echter niet voorbe reid. Na zijn arrestatie zag Van Asten nog kans om aan de eveneens gearres teerde Van Riessen te vertellen, dat de S.D. bij hem in huis wapens had gevonden. Dit alleen was genoeg om hem als Todeskandidaat te bestempelen. "Ik heb de goede strijd gestreden en heb het geloof behouden JOHAN A. A. VAN MEETEREN 8 okt. 1908 - 15 april 1945). schuilnamen Haringsma, de zwarte luitenant, van beroep rechtskundig adviseur, gehuwd-3 kinderen. -28-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 30