-27- Hoewel men bij de huiszoeking niets wist te vinden, werden vader Habraken en zijn schoonzoon Wim van der Linden gearresteerd. Op Goede Vrijdag, na een zwaar verhoor, wees hij de bergplaats van het illegale drukwerk aan. Dit werd de zaterdag daarop weggehaald. Ook zal de SD getracht hebben om zijn opdrachtgevers aan de weet te komen. Dit is hun niet gelukt. Zijn familie bezorgde steeds schone.- was voor hem bij de gevangenis. Op 20 april nam men dit wel voor zijn schoonzoon aan, echter voor hem niet. Dit was voor hen de eerste- aanwijzing dat hij niet meer in leven was. Op 26 april d.a.v. ontving men de>officiële bevestiging. Als grafschift vermeldt zijn steen op de erebegraafplaats te Overveeni Zijn zwijgen heeft anderengered, Vergeet vader niet in uw gebed. Eveneens werd op 18 maart 1945 gearresteerd HENDRIK VAN ASTEN 27 sept. 1892 - 15 april 1945) schuilnamen Bakker, Herbert, Van Zwieten, van beroep stoffeerder, gehuwd-4 kinderen. Reeds in 1941 begon hij met het verzetswerk. Nog niet georganiseerd in de een of andere organisatie. Hij zwierf door het gehele land en hield zich, evenals in de latere oorlogsjaren, vooral bezig met het onderbrengen van onderduikers. Hier had hij speciaal slag van. Hij deed dit maar niet zo maar luk-raak. Vaak nam hij eerzelf een onderduiker enige tijd in huis. Als hij wist watvoor vlees hij in de kuip had, dan werd voor de man of vrouw een passend onderkomen gezocht, ind '43 ging hij meer georganiseerd werken. Hij sloot zich aan bij het .0. van Frits de zwerver. Na een half jaar werd hij de regionale lei- er van het L.0.-district Haarlem. ij had een op resultaat gerichte aanpak van het werk. en onderdak vinden voor een onderduiker was een moeilijk karwei, oor de betrokken mensen was het niet zonder gevaar om iemand in huis e nemen en men schrok er daarom wel eens voor terug. Is Van Asten wist: Dat is een geschikt adres voor die onderduiker, aar men durft het eigenlijk niet aan, ging hij wel als volgt te werk. nkele minuten voor 8 uur 's 'avonds belde hij bij dit adres aan. Verge eld van de onderduiker. ijn boodschap was dan: "Deze man wordt door de Duitsers gezocht, ij heeft nergens onderdak.-c. Het is zo 8 uur. (en dan mocht niemand

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 29