Vermoedelijk is trok men van Wormerveer naar Alkmaar. In het Hui3 van Bewaring daar zaten ook nog twee Todeskandidaten.gevangen. Om 8 uur 's avonds begon de spertijd. Dan moest iedere burger binnen zijn en binnen blijven. De weg leek dan uitgestorven. Die was dan van de bezetter. Zo ook die avond Omstreeks half negen arriveerden twee grote auto's net ten zuiden van de overweg. Uit de voorste, een van de fa. Hoed gevorderde ver-, huisauto, kwamen een groot aantal Grünen met hun bevelvoerende offi cier. In de tweede, een met zeildoek bespannen Duitse legerauto zaten de gevangenen. Vermoedelijk lagen hier ook de zeven in Wormerveer gefu silleerde personen in. Aanvankelijk leek het of de Grünen de ruimte ten zuiden van de spoor lijn grenzend aan het café, wilden gebruiken. Uiteindelijk vonden ze de noordzijde toch geschikter. Daarop werden de gevangenen gesommeerd om uit te stappen. De militairen namen plaats op het naar de boerderij leidende pad. Tien gevangenen werden opgesteld op het wat lager gelegen terrein, ongeveer daar, waar nu het monument staat. De andere tien gevange nen moesten toekijken. De officier las een lange, in het Duits gestelde verklaring, voor. De boerderijbewoners, die vanuit hun woningen toekeken, werden door de Grünen met een karabijn bedreigd Toen de officier aan het1'eind van de verklaring was gekomen, schreeuw de hij: "Wehrmacht, feuer Hierna moesten de tien andere gevangenen voor hun gevallen kameraden plaats nemen, waarop het drama zich herhaalde. Enkelen, die nog enig teken van leven gaven, kregen hierop nog een nekschot met de revolver. De vrachtauto kwam vervolgens achteruit het pad oprijden. Twee burgers werden belast om de gedode mannen in de laadbak te leg gen. Het was bijna donker toen de stoet vertrok. De slachtoffers werden begraven in een massagraf in de duinen bij Bloemendaal -22-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 24