Öp diezelfde dag werden in Wormerveer, eveneens voor een spoorwegsa- potage, 7 Todeskandidaten gefusilleerd. £n, even later, hier 20. Waarom Misschien omdat de Duitsers op deze manier aan hun dreigement"dan Jcomen er zeer strenge repressailles"" kracht wilden bijzetten De groep van Rinus Knape weigerde dus om de spoorbrug op te blazen. Ook een aangezochte groep in de Schermer gaf aan de opdracht geen gehoor. Om dezelfde redenen als de groep van Rinus Knape. Zo niet enkele mensen van de Raad van Verzet. Zij voerden de opdracht uit. En zo werden omwonenden op zondag 15 april 194'5 's morgens om 4 uur, uit hun slaap opgeschrikt. Wie ook schrok, was ambtenaar Smit. Het vond plaats op grondgebied van de toenmalige gemeente Koedijk. Meteen nam hij contact op met de Ortscommandant te Alkmaar. Misschien kon er iets worden voorkomen Die gehele dag was het onrustig in het dorp. Het gonsde van de geruchten. Velen gingen kijken bij het bruggetje. Ook twee Duitse officieren kwamen poolshoogte nemen. Zij voorspelden dat het dorp er wel meer van zou horen Bij de omwonenden heerste grote.vfëes voor huri huizen. V/aren zij nu aan beurt om dakloos te. worden In de ene helft van de "oude boerderij van Tol" was de familie Jansen woonachtig. Een bij hen ondergedoken agent van politie durfde niet langer op dit schuiladres te blijven. Jet plaatselijk verzet zon op plannen om de repressailledaad te verij delen. Men verwachtte de vergelding niet eerder dan maandag. Zondagavond om 7 uur was ambtenaar Smit nog op het bureau van de Ortskommandant te Alkmaar. Men zei hem daar toen, dat er nog niets bekend was van eventuele repressaillemaatregelen. (Maar twee uur eerder had reeds het transport gevangenen de Wetering schans te Arasterdam verlaten. Eerst ging men naar Wormerveer. Ook daar was de spoorlijn gesaboteerd, lis repressaillemaatregel werden hier 7 mensen gefusilleerd, pnder hen bevond zich Piet van Doorn, verpleger in het O.L.Vrouwe gasthuis te Amsterdam, Twee andere medewerkers van dit ziekenhuis Jouden even later in St.Pancra3 worden neergeschoten. -21- die zondag

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 23