Deze treinen vervoerden wel eens munitie en onderdelen voor V-t projectielen. In Bergen was ook een lanceerbasis voor deze raket ten. De groep van Rinus gaf aan deze opdracht geen gehoor. Men had hiervoor meer dan één reden. -De wetenschap: de oorlog loopt op zijn eind» -Wanneer dit bruggetje wordt vernield, kan het in korte tijd weer bruikbaar worden gemaakt. -En de zwaarst wegende reden was deze: de Ortskommandant had laten doorsijpelen dat wanneer er ook maar de geringste sabotage aan deze spoorlijn plaatsvond, de Duitsers zeer strenge repressailles zouden nemen. Via de heer Smit, een secretarieambtenaar van de gemeente Koedijk wist het plaatselijk verzet hiervan. Of men van hogerhand hiervan ook op de hoogte was, kan betwijfeld worden. Er v/as hier met de spoorlijn al zo veel gebeurd. Zowel de hefbrug bij de Boterhuizen als het bruggetje van Leyen had den het al meerdere malen moeten ontgelden. Soms hadden de Duitsers geen wraak genomen. Andere malen hadden de Duitsers vergeldingsmaatregelen genomen. Huizen en boerderijen in de omgeving werden dan in brand gestoken, (o.a. boerderijen in Heerhugovraardhuizen aan de Zeswielen, een huis van A.Wiering, ongeveer staande v/aar nu Twuyverweg 59 is, een huis van De Pee, Boveru/eg 153). Om verder onheil te voorkomen was door de burgemeester de railwacht ingesteld. Burgers moesten twee-aan-twee wacht lopen langs de spoor baan. Deze maatregel was mee op aandrang van het plaatselijk verzet genomen. Ook de Ortskommandant wist hiervan en had zijn goedkeuring er aan gehecht. Ook was het al een aantal malen gebeurd dat dc Duitsers, als repres- saille voor een spoorwegsabotageenkele gevangenen fusilleerden. Meestal werden dan een vijftal gevangenen doodgeschoten. Maar een repressaille als op 15 april 1945 in St.Pancras plaats vond, wa3 nog niet eerder gebeurd. Na de oorlog is de beruchte Willy Lages, als commandant van de S.D. te Amsterdam, met nog veel andere, ook deze misdaad ten laste gelegd In een van zijn boeken vertelt dr. L. de Jong, dat na een aanslag op een spoorlijn de Duitsers meestal 5 Tode3kandidaten fusilleerden. En hij voegt daar aan aan toe: ""En waarom dit in Sint Pancras op 15 april 1945, waar na het opblazen van een spoorlijn 20 Tcdeskandi- daten werden neergeschoten, zo veel neer waren, is bij het proces tegen Lages n et duidelijk geworden."' -20-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 22