Van deze personen wist mijn zegsman verder weinig te vertellen. Of het verzetsmensen waren geweest, daarvan was hij niet zeker. Hij wist alleen nog te vertellen, dat het een vergeldingsmaatregel van de Duitsers was geweestomdat enkele mensen van de "ondergrond se" een nabijgelegen spoorwegbruggetje hadden vernield. Jarenlang liep ik mee met de zogenaamde "stille tocht" op 4 mei. Dan - om 8 uur - enkele minuten volkomen stilte. En dan gaan de gedachten "Hier hebben ze toen gestaan1.' "Misschien hoorden ze, net als ik nu, de vogels fluiten? "Dit hier, was het laatste wat ze zagen? "Of zouden ze, staande tegenover hun moordenaars, niets van dit alles gehoord of gezien hebben "Waren hun laatste gedachten bij hun dierbaren Maar steeds meer kwam bij mij de vraag naar voren: Wie waren het - wat zouden ze gedaan hebben. Ik loop mee in een stiïle tocht naar dit monument. Zolang ik niets meer weet, kan ik hier iedere verzets strijder gedenken. Maar is het niet zinvoller, om staande bij dit monument, toch iets meer te weten van hen, die hier gevallen zijn Is dat geen zinvoller gedenken En eer ik elke gevallene zó niet veel meer In het dagboek van dokter Destree las ik: zondag 15 april Dit lezend, dacht ik: Wie was deze juffrouw D. de Goede? Zouden nog meer mensen het gezien hebben Indien wel, dan wordt het tijd dat het verhaal van de ooggetuigen cp papier komt. Op 15 april 1985 was er een herdenkingsbijeenkomst. Het was immers 40 jaar geleden.,.. Opnieuw rees de* vraag: Wie waren het Wie herdenken we Wat doden ze Waarom net zij Het is niet goed dat we alleen maar een stel namen hebben. Die mensen gaven hun leven. Het minste wat v;ij daar nu nog tegenover kunnen zetten is hun nage dachtenis te eren. -18 20 gevangenen uit Amsterdam werden tegenover de halte St.Pancras gefusilleerd als repressaille voor het vernielen van het bruggetje op en: ge honderden meters afstand van de spoorwegovergang.. Juffrouw D. de Goede heeft het gezien en doet mij het relaas, ziedend van verontwaardiging.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 20