De heer Destree deed in zijn brief nog een verzoek. Tot op heden kon ik hem niet helpen. Misschien is er iemand, die dit wel kan. Vandaar dat ik dit verzoe nog laat volgen: V- Mocht U er iets van afweten, belt U me dan even op (02267-2314) EXPOSITIE- Tijdens de nazomerfeesteh hopen we weer een foto-expositie te houden. Dit maal met het thema :,Mens in beeld'.' Talrijke fotos van dorpsgenoten uit het verre en meer recente verleden, worden dan tentoongesteld Dus een bezoek msêr dan waard We hopen hier later uitgebreider op terug to kernen. Rink Deens -16- De reactie was gewenst. Hardlopend werd de kruiwagen met slangen gehaaldholderdebolde over de straat. Vele anderen konden alleen maar toekijken hóe alles tot de grond toe afbranddemaar het woonhuis bleef gespaard. Het staat er nog steeds, naast het huis van de dokter. ;yV v f De laatste keer dat ik in St.Pancfas was, hoorde ik dat bij de afbraak van (een deel van?) de openbare school onder de vloer van het "kamertje van de meester" boeken gevonden waren, die aan mijn vader toebehoord zouden hebben. Zou het mogelijk zijn de titels daarvan te achterhalen en te zien of daar ook "HitIer in a dit" geschreven door Rausschuing (in de Franse ver taling) bij is Zo ja, dan zou ik dat boek graag terugvinden. V '-v !-v v Li' c:

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 18