Nu staat hier de Molenhoeve, toen nog de echte molen en aan de overzijde het brandspuithuisje. We renden er heen 'loen ik de deur van de schuur open deed, zag ik Keessie Smit beteuterd staan kijkentemidden van ee'n massa smeulende krullen, de lucifers nog in de handjes. Hij was gauw buiten. Vóór het huis van Bram Smit tikten we tegen de ramen. Smit lag in "de zorgte slapen. ""Hó, Bram Smit, hé Hij werd wakker. ""De boet staat in brand."" ""Wat ""De boet staat in brand Hij rende naar achteren, gaf een schreeuw en riep "Keessie Want hij had niet gezien dat die bij ons stond. We hebben hem meteen gerust kunnen stellen, hat dat betreft, maar de boet stond al aar dig in brand. Ik meende te weten-, dat Kees Duif, die aan de overkant woonde, hoofd van de brandweer was en ging hem waarschuwenMaar zijn vrouw zei dat hij naar de kerk was. Ik dus naar de Witte Kerk, waar ik d? deur opengooide en schreeuwde: D'r is brand bij Bram Smit

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 17