-13- In onze fotocollectie ontbreeü deze- boerderij. Wel kan op een enkele foto in de verte een vage omtrek ervan, worden onderscheiden. Een van onze nieuwe leden, mevr. De Jong uit Broek, vertelde dat haar moeder als negenjarig meisje, één van de kinderen was, die ongekleed en blootsvoets uit het brandende perceel vluchtten. Het bovenstaande had ik al enige tijd uitgetypt en klaar liggen voor vérmenigvuldiging, toen ik een van haar afkomstig verhaal onder ogen kreeg. Omdat het volledig aansluit bij het bovenstaande, heb ik het er alsnog tussengevoegd. SIN'l Pi JKRAS. Den vijl 'en, 's avonds tegen 9 uur brak in deze gemeeni bij een hsv: /e westenwind een felle brand uit in bet huis behorende aan de a heer GNobel te Zijpe en bewoond door drie akkerbouwersgezinnen 'lijd om iets te redden was er niet: de kindertjes kwamen ongekleed en blootsvoets uit het brandende perceel en moesten óók al het heerlijks achterlaten, wat de goede Sint al voor hen had uitgestalc De brand, die in de nok van het huis aanving, nam zo spoedig in hevigheid toe, dat in weinige minuten het hele huis in lichte laaie stond. De brandspuit dezer gemeente was weldra aanwezig en in werking. En aan de goede bediening is het te danken dat een aangrenzende boet, die vol kool was, grotendeels is gespaard gebleven. Ook de brandspuit uit de naburige gemeente Broek op Langedijk rukte spoedig aan en wierp het blussende water met (dikke stralen in de vuurzee. Om elf uur was het vuur in zoverre bedwongen, dat het gevaar voor uitbreiding bedwongen was. De gemeentespuit bleef met enkele spuitgasten tot 's morgens 6 uur op het terrein. Een woord van hulde en waardering voor de betoonde aktiviteit komt toe aan dr. Melchior van Koedijk. Zodra hij beiperkte dat in Sint Pankras, waar hij ook de praktijk uitoefentbrand was ontstaan zich in allerijl door een in allerellendigsten toestand verkerend landpad naar hier begaf om zo zijn hulp nodig mocht zijn, onmiddel lijk in de nabijheid te wezen. Huis en inboedel waren verzekerd, van één der bewoners, vader van een talrijk gezin, echter veel te laag. Ook een Sinterklaasavond -'loe moeder, vertel dat verhaal nog eensl vroegen we vaak op Sinter klaasavond, als de pakjes waren uitgepakt en we nog even rustig zaten te genieten van alle cadeaus. En dan vartelde moeder weer over de brand, die ze als negenjarig kind haimeegemaakt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 15