boerenwagens over de straatklinkers) Vermoedelijk verwart mevr. Smit hier enkele zaken. Voorzover ik weet, woonde Van der Vijzel eerst als hoofd van de Openbare school in het gemeentehuis, Kerkplein. Later, als burgemeester woonde hij op Bovenweg 6.(nu Jan Bruin). "Op 't dijkie" heeft inderdaad ene mijnheer Nobel gewoond. Hij wa3 burgemeester van St.Pancras (1868-1891) In 1891 overleed hij. Wat zij van hem weet, heeft ze dus van "horen zeggen". Deze burgemeester woonde dus eerder wel naast dominee Versteeg. En verdiende zijn burgerhuis de naam "Herdershoeve" niet helemaal, burgemeester Nobel woonde in een echte hoeve. Enkele jaren na zijn dood verbrandde deze boerderij. Dit gebeurde tijdens een zware storm op Sinterklaasavond. De Alkmaarse Courant meldde eerst enkele sterke staaltjes over deze storm, zoals —te Vriezenveen woei een paardetram te water, de koetsier kon amper worden gered, en het paard verdronk, te Edara hees men de noodvlag (vrees voor overstroming van de Zui derzee, bij Nieuwendam woei een nieuwe watermolen om en vervolgt dan met een verhaal over de brind. -12- Daarnaast woonde de politie. Als je kwaad deed, stopte hij je in het brandspuithuisje naast de Witte Kerk. Was er iemand ziek, dan werd er op straat eem dikke laag zand gestrooid, (een ernstig zieke bespaarde men zo het geratel van de Op zondag kwamen de heilsoldaten op de driehoek te preken en zingen Daar stond ook vaak een ijskar, een dikke wafel kocht je voor 1 cent De buren van de school waren: naast de Witte Kerk een soortement cafeetje van Ruis, daarnaast café Greeuw met de doorrijstal dan P.Gutter, de bakker, dan 'loon Kronenburg, de timmerman, dan de smid, zijn naam ben ik vergeten, dan dominee Versteeg met Hanna, dan burgemeester van der Vijzel Op 't dijkie woonde ook nog ene mijnheer Nobel. Hij ging naar Den Haag met de trein Hij wilde het Zuideind bij St.Pancras praten. Het ging niet door.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 14