-11 Dit gedicht werd gemaakt door Anton Blok. Van beroep was hij schilder Hij woonde in het Noordeinde. Na hem werd dit huis bewoond door schilder Bode, daarna schilder Bastiaans. Nu staat hier een nieuw huis, Noordeinde 18, U kunt het oude schildershuiswat in deze schilderachtige buurt stond, terugvinden op de door ons in roulatie gebrachte oude ansicht kaart van het Noordeinde. De 90-jarige Marie Smit schreef ook een aantal jeugdherinneringen op. Nu woont ze in Heiloo, als kind in het Zuideinde. Als klasgenoten (ze bezocht de openbare school) noemt ze:o.a. Jan Kloosterboer van lange Jan, Jan Kloosterboer van Kees, Jb. Kriek, Jb. de Vries, Grietje Blok, Freek van.Leyen uit de molens, Bram Bakker. Ze schreef o.a.: Helaas, de dag brak aan dat ik door slopershanden niet langer mocht bestaan. Ik werd gedoemd te branden. De tijden brachten mee dat werkloosheid ter plaats mij doemde heel gedwee te vallen op deez' plaats. Ik was jarenlang getooid met bloesems en met vruchten. 2hans word ik uitgerooid. Doch klagen helpt noch zuchten. En mocht na mijn bestaan hier weer een boom verrijzen tot nadeel van de Hoek Zou ik hem na mijn val nog in mijn droefheid prijzen. Ik val. Maar na mijn val, (geloof ik. vrij en zeker dat iedere Sint Pancrasser mij nimmer zal vergeten Spelen deden wij op straat. 'loen ik in de vijfde klas zat, kwam er een speelterrein achter de school De kinderen van het Zuidend mochten overblijvenEerst je brood op eten in school en dan gingen we spelen. Om de kastanjeboom om de Witte Kerkin de doorrijstal van Greeuw. (wat stonk het daar) Ee j griffel kochten wij bij Jantje Sneeboer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 13