T0EV0EGSEL Hierboven vermeldde ik dat de werkgroep enkele schenkingen ontving. Ook, dat we op enkele zaken attent werden gemaakt. Het waren naken van uiteenlopende aard. Allereerst waren dit oude foto's. Verder notariële akten. Een aantal dingen zijn belangwekkend genoeg om hier te vermelden. We wachten nog steeds op een foto van dit schilderijtje. Het lijkt er op, of we te maken hebben met een geschilderd portret van dokter Melchior. Een geheel ander onderwerp. Bekend van oude foto's is de mooie, grote kastanjeboom op het Kerkplein. We kregen het volgende op de grens van het Kerkplein en het Nöóhdeinde OF. j<9?1;anjel?oom. -10- Iemand maakte ons attent op een schilderij van Antonius H.J. Molken- boer. (1872 ■- In 1903 schilderde deze Molkenboer een portret van iemand, die een thermometer in zijn borstzak droeg. Volgens kenners moet de thermometer betekenen, dat de afgebeelde persoon arts was. In de hoek van het schilderij staat klein getekend een scheepje en wordt ook klein vermeld"Sint Pancras\' '1REURLIED OP DE KASTANJEBOOM.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 12