De oprichtingsvergadering van onze vereniging werd gehouden op 18 november 1985. De statuten werden vastgesteld door de 27 aanwezigen. Als bestuursleden van de jonge vereniging werden gekozen: Voorzitter: J.H.J.Wokke, Benedenweg 55 telef. 3648 Secretaris J.J. Meyles, Daalmeerpad 11 2651 penningmeester: G.J.Koopman, Fuut 19 telef. 2833 alg.adj.: A.Brandsma, Benedenweg 103, 2314 leden: H.Deens, Noordeinde 4, 3058 J.Vermeer, Vinkenlaan .14 a 3122 A.Vroegop-Hartman,Noordeinde 15 2678. Op deze vergadering werden ook enkele werkgroepjes geboren. Elk met een eigen werkterrein. Deze terreinen zijn: oude dorpsfoto's archeologie archiefonderzoek Met deze oprichtingsvergadering kwam een eind aan het leven van de werkgroep Tevens dus het einde van dit "historisch overzicht" wat ik wil besluiten met de wens: "Vereniging Oud Sint Pancras, een goede vaart toegewenst". A.Brandsma. Benedenweg omstreeks 1800. EINDE VAN HET VOORSPEL

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 11