In het verjaar van 1985 vertoonden we de film a ier maal. In het najaar van 1985 werd een vijfde vertoning gegeven. De eerste 4 avonden werden telkens bezocht door 125 tot 150 perso- nene. Op de laatste avond zagen ca. 70 personen de film. Tevens kan worden vermeld dat we de film ook lieten zien aan de Molenhoevebewoners Op deze avonden meldden zich meer dan 200 leden. Omdat vaak 2 a 3 personen uit één gezin aanwezig waren, kan worden gezegd dat de score de 100% benaderde. Dit mooie resultaat kon worden bereikt ook dank zij de medewerking van gemeentesecretaris W.Jonker, die telkens weer de film wilde afdraaien Tevens danken we het schoolbestuur van "Het Baken", dat ons op elk gewenst tijdstip bijna kosteloos liet beschikken over de benodigde zaalruimte. En in dit verband moeten ook Har Duif en Siem Wognum worden genoemd, die zorgden voor een vlekkeloze organisatie. Een andere actie van de werkgroep was het laten drukken van oude ansichtkaarten Een eerste kaart is reeds in roulatie gebracht. Een exemplaar werd gratis aan al onze leden aangeboden. Meerdere exemplaren kunnen worden gekocht a 0,50 per stuk bij Har Duif, Benedenweg 172 Dirk Duif Benedenweg 253 Mvr.Vroegop, Noordeinde 15 Met een achterland van ruim 200 leden kon een vereniging worden opgericht. Statuten hiervoor werden opgesteld door notaris W.Boon. Voor ons was een speciaal aandachtspunt: Gesteld dat onverhoopt de vereniging eens wordt opgeheven, wat gebeurt er dan met het historisch bezit Om met Siem Wognum te spreken: ""Dat geld is niet zo belangrijk, maar die oude foto's en al dat andere ouwe spul. Dat moet in Pan- cra3 blijven"". Inderdaad, dit moet ten goede komen van de bevolking van Sint Pancras. Vandaar dat we er nauwlettend op hebben toegezien, dat dit goed statuair werd geregeld. (Mocht U hierop een uitzondering vormen, meld dit dan even bij een der onderstaande personen)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 10