Een vogelvluchttekening van het slot van Schagen nagekomen. De benadeelden lieten vervolgens beslag leggen op een deel van de goederen van de Van Beijerens, waaronder een boomgaard en een deel van de slotgebouwen. Tot dat doel is er een opmeting van het slot en de landerijen gemaakt. Daarbij is ook de Hoogzij aan de zuidkant van de Marktplaats getekend. Als we de afceelding bekijken, dan blijkt daarop wel het poort gebouw te staan (op de plaats waar nu De Posthoorn staat) maar niet iets dat lijkt op 'de toren van de voorburcht'. Helemaal links staat het klooster en tussen het klooster en het poortge bouw staat de rij huizen langs de Hoogzijde van het Marktveld en de Gracht. Rechts is de Loet te zien en bijna midden voor een aantal gebouwen grenzend aan het kerkhof, op de plaats van restaurant Stiel en het eind of het begin van het Rensgars. Die toren van de voorburcht moeten we dus maar vergeten. Het huis dat in het Helderse gat stond was echter wel degelijk van de Van Beijerens, later de Warfuzée's en d'Oultremonts. De tiende penning 1557 Ook in 1557 werd de tiende penning geïnd, nu door Philips II, de koning van Spanje (die we altijd geëerd hebben) die inmiddels zijn vader Karel V was opgevolgd. Op de Hoechzijde vinden we o.a. de volgende percelen en mensen: Jan Eelckesz, Jan Cornelis Harcx weduwe, Neel Huijbrechts weduwe, Heerema Diericxsz, 't Huijs van Schagen, met sijn erve geëstimeert op 18 facit den 10den penninck 36 stuivers (met zijn erf geschat op 18 pond maakt voor de tiende penning 36 stuivers), Scout Eelko van 't huijs ende erve staende bijde voirpoert dien hij heeft te huijerwairt van die van Nienroede tot Utrecht van 8 sjaers facit den 10den penninck 16 st (van het huis en het erf staand bij de voorpoort dat hij in huur heeft van de familie Nij- enrode uit Utrecht voor 8 pond per jaar, maakt voor de tiende penning 16 stuivers). O ok in de tiende penning van 1544, 13 jaar eerder, vinden we scout Eelcko Huijbertsz. Zijn huis staat naast de poort, rechts ervan, voor de lezer. Uit de aantekening bij de tiende penning die Schout Eelco moet betalen blijkt dat de familie Van Nijenrode uit Utrecht beslag heeft laten leggen op het gebouw van de voorpoort. Dat heeft rechtstreeks te maken met die niet betaalde bruidsschat. De fa milie van Nijenrode komt op deze manier toch aan zijn centen. Beloofd is beloofd. Roelant Roghman, de vogelvluchttekening van het slot van Schagen Kakelepost_04_17.indd 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 5