Van de voorzitter Inhoud .EZING Waardgeerzen 2 Colofon 3 Van de voorzitter 4 De zuidkant van de Markt 11 Onze kaasmarkt 14 Duikersluis Oudedijk gerestau reerd 16 Franse 'Schagen' koekjes van onduidelijk deeg 18 Lasschoten en Nes 20 't Hutje aan de Zee De lezing van Karel Numan gaat over het gebied van de zogeheten Waardgeerzen. Dat is het gebied van de Schagerwaard (plus een reeks kleinere vroegere meren) en de Heerhugowaard. De helft van dit gebied behoorde ooit tot de landerijen van de abdij van Egmond. Het oorspron kelijke land van beide waarden werd beschermd door de Schagerdam, nu de Valkkogerdijk, als onderdeel van de grote West-Friese omringdijk en de ommeringk van dijken' die werd aangelegd om deze beide waarden. Wat er in de loop van de tijd is gebeurd met dit gebied, wie het bewoon den en/ofbewerkten, ook daarover zal het gaan. De lezing zal worden gegeven op 14 maart om 20:00. Door verandering van Affaire wordt TB KOOP aangeboden een goed beklante en goed ter loop staande TTF.H.BKRQ .1ÏVEKTARIS, alles bijna nieuw, staande en -der g T. Wagen bij den bewoner en e.gena.r s. G. VAN DER HAAGEN. Kaasmarkt te Schager. aÊw&ïi Bent u zaterdag 7 oktober j.l. nog in de Nieuwe Nes geweest bij de open dag? Niet? Jammer... Dan had u niet alleen het mooie en gezellige gebouw kunnen bekijken, maar ook de werkruimte van uw Histo rische Vereniging Schagen kunnen zien. En hadden we u kunnen laten zien wat we zoal hebben, waar we mee bezig zijnen waar u zich - eventueel met wat hulp - op het terrein van het eeuwenoude Schagen, uw familie of uw huis in zou kunnen verdiepen. Troost... dat kan nog steeds!! Op maandagavond is er vanaf half acht altijd wel iemand aanwezig. Kom eens langs, voor een bakkie, of een praatje... of omdat u altijd al had willen weten over toen. En er is altijd van alles te doen, te ordenen, te rubriceren, op te bergen Houd u bovendien uw blad en de pers in de gaten; er staan interes sante lezingen op het programma. Voor nu, veel leesplezier. Karel Numan Peter Groenveld Ruud van der Pol Robert Witsen Karel Numan Peter Groenveld Fred Timmer Kakelepost 04 17.indd 3 29-11-17 16-45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 3