0 Bj| de behandeling der politfe-verordening vratgt de heer Bijpoat bjj de betrekkelijke artikelexit of het den Burgemeester bekend Is, dat het herbergje aan de Ne« niet op tfld •iuit, en bgv ven Zondagmorgen tot Maandag avond, dot gedurende den gansohen nacht, niet ia gesloten geweeat. Als er, sooals no in Barsingerhorn, kermis is, bljjft men dear maar hangen soolang als het hen voegt Voors. belooft, er de politie opmerksae® op te tallen maken. Tien tegen een dat de man op de foto niet Jan Brommer, maar Pieter van der Meer is. Het Schager Wapen, hier 'herbergje aan de Nes' genoemd in de gemeen teraadsvergadering van 15 augustus 1906, had geen vlekkeloze reputatie. Degene die in de oudere man rechts Jan Brommer heeft herkend, zal dat naar eer en geweten hebben gedaan. Maar curieus genoeg staat op het naambord boven de cafédeur 'wed. J. Brommer'. Haar man kocht het café in september 1919. Drie maanden later, op 17 december 1919, overleed hij. Het naambord bewijst dat de foto genomen moet zijn na de dood van Jan Brommer. Nakomertje Cor was 7 jaar toen zijn vader overleed. De jongen rechts op de foto is beslist ouder dan 7 jaar. Nu de man rechts niet Jan Brommer kan zijn, wie is hij dan wel? Martje Delver hertrouwde op 2 juni 1921 met Pieter van der Meer. Van der Meer was toen 56, Martje 51. Hij trok in bij zijn vrouw in Het Schager Wapen. Tien tegen een dat de man op de foto niet Jan Brommer, maar Pieter van der Meer is. Wat de verdere tijdsbepaling betreft: de schaduwen zijn kort, de zon staat hoog. Het is zomer. Kijken we dan even naar de kin deren op de foto. Martha Brommer was getrouwd met Gerrit Blaauwboer. Hun zoontje Jan Dirk werd geboren op 10novem- ber 1915. Als de man ter rechterzijde Jan Brommer zou zijn, dan kan de foto uiterlijk dateren van eind 1919. Toen was Jan Dirk 4 jaar en nakomertje Cor 7. Dat correspondeert niet met hoe oud de jongens er op de foto uitzien. Naar schatting is de foto genomen in de zomer van 1921. Jan Dirk was toen vijf, Cor negen jaar. 't Hutje aan de Zee In het onderschrift bij de foto duikt dan eindelijk de bijnaam 't Hutje aan de Zee op. In de Schager Courant lezen we die voor het eerst in 1939, wat niet wil zeggen dat hij voordien niet bestond. Plaatsgenoot Willem Wardenaar woonde er als peuter omstreeks 1933. Ook hij spreekt van 't Hutje aan de Zee, de naam Het Schager Wapen zegt hem niets. 'Het stond ten zuidoosten van de Nesbrug. Mijn moeder deed doorgaans Peter Groenveld de bediening. Vader Piet zocht voer voor zijn zes kinderen, met alle mogelijke werkzaamheden. Hij had zijn melkhandel in Barsingerhorn moeten sluiten vanwege de crisis. Het toen leegstaande café werd zolang onze woning. Veel leverde het niet op, alleen op de Schager marktdag trok het wat volk. Ik herinner me een groen plafond en een biljart. En we hadden een kostgan ger, Jacob Schagen. Die woonde in een woonschuit in de vaart achter ons huis.' Tot wanneer het café er heeft gestaan weet Wardenaar niet. 'Maar dat weet mevrouw Stam wel'. Mevrouw Jopie Stam-Stroet woont sinds 1957 op Nes 58, schuin tegenover de plek waar 't Hutje heeft gestaan. Zij weet inderdaad nog dat het is gesloopt in de winter van 1959/1960. De familie Mosk woonde er als laatste; het café werd al niet meer gebruikt. Met de sloop werd Het Schager Wapen, bijgenaamd 't Hutje aan de Zee, gebouwd door Meijert Grootes tussen 1873 en 1880, de geschiedenis in geblazen. Gelukkig hebben we de foto nog. Nessemer Boerencabaret Om mee te eindigen: Hutje aan de Zee is een zonderlinge bijnaam voor een café zo ver landinwaarts. Laten we een gokje wagen. In 1856 schreef de Amerikaanse componist, pianist en zanger John Rogers Thomas het lied The Cottage by the Sea. Het werd in het Nederlands vertaald tot Het Hutje aan de Zee en is tot ver in de 20e eeuw een populair nummer gebleven. De Zangeres zonder Naam had het nog op haar repertoire. Al in 1887, lezen we in de Schager Courant, werd het door plaatse lijke coryfeeën ten gehore gebracht in Kolhorn. Het zal beslist ook in de Schager muziekzalen geklonken hebben, mogelijk in het cabaret van de legendarische Jan Buisman, die vanaf 1927 furore maakte met zijn Eerste Schager Revuegezelschap en na de oorlog met het Nessemer Boerencabaret. Nessemer? Ja, laat nu juist hij van 1942 tot 1950 met zijn gezin in Het Schager Wa pen hebben gewoond. Dochter Nellie werd er geboren. Vader Jan verdiende de kost op de planken, moeder Maartje hield het café open, al was de klandizie gering. Het is een amusante ge dachte dat 't Hutje aan de Zee aan het cabaret van Jan Buisman zijn bijnaam dankte, of het nu waar is of niet. Met dank aan Erik Visser, Willem Wardenaar, Jopie Stam-Stroet en Jan Buisman jr. Kakelepost 04 17.indd 23 29-11-17 16:45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 23