0 Kastelein Honderd jaar eerder kreeg de weduwe Grootes er de schrik van haar leven. In 1873 verkoopt stichter Simon van der Haagen zijn herberg De Nieuwe Aanleg aan Cornelis Krans. Door verandering van Affaire wordt TE KOOP aangeboden een goed beklante en goed ter loop staande met IBTVEBTTAItlS, alles bijna nieuw, staande en gelegen op DE NESonder SCHAGEN. Te bevragen bij den bewoner en eigenaar S. Gr. VAN DER HAAGEN. 't Hutje aan de Zee an de Korte Snevert heeft een café gestaan dat in de volksmond 't Hutje aan de Zee werd jLJlgenoemd. Maar ook aan de Nes waren in de 19e eeuw café's gevestigd. Waar stonden ze precies? Sinds wanneer? Wat is er van ze geworden? Wie waren de herbergiers? De zoektocht begint. Maak kennis met Jan Meijertsz Grootes, geboren te Schagen 11 mei 1787, overleden 27 mei 1855 aan de Nes 280, beroepen: 'landman, vrachtrijder, kastelein, kroeghouder, doende boeren bedrijf'. Volgens het Bevolkingsregister 1850-1860 was hij op 1 januari 1850 kroeghouder. Zijn overlijdensakte geeft als beroep tapper. Zijn weduwe, Maartje Ellen, hield het café open. Zij was volgens de Bevolkingsregisters 1860-1870 en 1870-1880 tapster aan de Nes E 19, resp. Nes H 27. Zelfde pand, maar om genummerd. In de Schager Courant adverteerde zij tussen 1864 en 1874, telkens in de maand september, met 'muziek en dans ten huize van de wed. J. Grootes, kasteleines aan de Nes', ter gelegenheid van harddraverij met boerenpaarden en ringsteken. Wanneer is het echtpaar Grootes deze kroeg begonnen? Een aanwijzing is te vinden in de geboorte- en huwelijksakten van hun dertien kinderen, waarin het beroep van de ouders wordt vermeld: 1813 Geboorteakte Neeltje 1815 Geboorteakte Jan 1818 Geboorteakte Arien 1822 Geboorteakte Trijntje 1823 Geboorteakte Trijntje 1825 Geboorteakte Arien 1826 Geboorteakte Arien 1827 Geboorteakte Arien 1828 Geboorteakte Jan 1830 Geboorteakte Pieter 1831 Geboorteakte Simon 1832 Geboorteakte Elisabeth 1837 Geboorteakte Meijert 1841 Huwelijksakte N eeltje 1842 Huwelijksakte Jan 1853 Huwelijksakte Arien vader Jan is landman vader Jan is landman vader Jan is landman vader Jan is landman vader Jan is landman vader Jan is daglooner vader Jan is daglooner vader Jan is daglooner vader Jan is landman vader Jan is daglooner vader Jan is venter vader Jan is vragtrijder vader Jan is vragtrijder vader Jan is vragtrijder vader Jan is arbeider vader Jan is kastelein! Vader Jan was dus in 1853 kastelein. In het Bevolkingsregis ter zagen we dat hij anno 1850 al kroeghouder was. In 1842 staat hij nog te boek als arbeider; ook eerder wordt niet naar een dranklokaal verwezen. Het lijkt erop dat het café van Jan Grootes is gevestigd tussen 1842 en 1850. De adressen die we vinden zijn Nes 295 (huwelijjksakte Jan Meijertsz Grootes en Maartje Ellen, 17 december 1820), Nes 280 (bevolkingsregister 1850-1860), Nes E 19 (wijkregister 1872), Nes H 24 (wijkregister 1879) en Nes H 27 (overlijdensakte Maartje Ellen, 23 januari 1880). Ook hier betreft het omnummeringen van telkens hetzelfde pand. Het stond op het huidige adres Nes 22, pal naast het complex van de Volkstuindersvereniging Schagen dat daar sinds 1971 gevestigd is. Honderd jaar eerder kreeg de we duwe Grootes er de schrik van haar leven. Volgens de Schager Courant brandde op 6 december 1875 'den boerenwoning van de weduwe Grootes tot den grond af. Al het vee en de hele inboedel konden worden gered. Ze was toen 74 jaar. Ze bleefvolgens het wijkregister 1872 wonen op hetzelfde adres. Er zal dus herbouwd zijn, maar gelet op haar leeftijd en het ontbreken van krantenadvertenties na 1874, lijkt de brand het eind van het café te hebben betekend. 20 Kakelepost 04 17.indd 20 29-11-17 16-45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 20