<fcfiacf.en 15rfl V Manufactory oe Biscuits HollaA^s ,^-'V r doiL CM naieur BLACHER De eerstvolgende verwijzingen zijn uit de jaren dertig. Hoogst waarschijnlijk zijn Mikkers Schagen ergens in de jaren twintig uit elkaar gegaan en koos ondernemer Schagen daarna voor het specialisme van Hollandse koekjes. De vestigingsplaats was Marseille en op de facturen van Schagen staan ook leveringen van bladerdeeg en bakpoeder (levure chimique). In een bericht van de Franse Kamer van Koophandel komt de MANUFAC TORY DE BISCUITS HOLLANDAIS SCHAGEN S.A in 1978 voor in het handelsregister. Statutair bestond het bedrijf in 1978 blijkbaar nog, maar dat betekent niet dat de onderneming ook nog actiefwas met Hollandse biscuits. Waarschijnlijk niet, omdat er na 1960 geen enkele factuur meer is te vinden. Wie weet meer? De Kakelepost durft de aanname te doen dat de naam 'Scha gen' in dit geval niet echt te maken heeft met de koekjes en de plaatsnaam, maar wel met een familienaam en bakkerstraditie. Mikkers is een Brabantse naam met veel bakkers in de familie. Dit geldt ook voor de familienaam Schagen. Hier hadden we bakker Schagen. En ook rondom Alkmaar was een bakkersfa milie Schagen actief De kans is groot dat deze Franse biscuitfa briek oude familiebanden had met Nederland en mogelijk zelfs Schagen. Kortom, we zijn wel iets verder maar de puzzel is nog steeds niet volledig opgelost. Lezers van de Kakelepost die sug gesties oftips hebben? De reactie hoort het graag! C 7 .l-o XMZ®QMt5UUlttCAUxu..27./. i/tm 110 Rue Ste-Céoile Marseille. Ie IQ septembre 1934 IEZIGNAN (AUDE) les marchandises ci-dessous payables 5.UINZE OCTOBRE PROCHAtfyédié par NOS SOINS I cadre oontenant 1/2 Supera K. Ristourne Tranaport 24 fera a 3 fr I cadre 10 fr Onderkant van de links afgebeelde koektrommel Factuur uit de jaren dertig. Verpakkingszakje waarin de afge wogen koekjes van Schagen wer den meegegeven aan de klanten. Robert Witsen - 17 Kakelepost_04_17.indd 17 29-11-17 16:45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 17