De oostkant van de sluis in 1978 (onder) en 2017. HSSN Op 20 april 1997 was uw vereniging aanwezig bij een informatiebijeenkomst van Uitwaterende Slui zen in Nieuwe Niedorp. Hier werd uitleg gegeven over de plannen die het waterschap had met het deel Schoorldam-Kolhorn van de Westfriese Om- ringdijk. De plannen gingen over het beheer van de dijk als waterstaatkundig monument. Namens de vereniging is toen schriftelijk gevraagd of het mo gelijk was de oude hardstenen hectometerpalen, die moesten wijken voor de huidige rode palen, weer te herplaatsen en aandacht te geven aan restauratie van het oude duikersluisje in de Oude dijk. De hectometerpalen bleken spoorloos verdwenen te zijn maar de restauratie van het sluisje werd in 2015 ter hand genomen en is dit jaar gerealiseerd. De derde prijs voor Schagen Tijdens de op 26 oktober bij de Volkeraksluizen bij Willemstad gehouden Nationale Sluizendag is de jaarlijkse HSSN-prijs voor de beste restauraie weer uitgereikt. De Vereniging Natuur monumenten ontving de eerste prijs voor de restauratie van de zogenoemde Romijnstuw in het Waterloopbos bij Markenesse. De tweede prijs ging naar Staatsbosbeheer voor de restauratie van de schutsluis op landgoed Elswout te Overveen. Het Hoog heemraadschap Hollands Noorderkwartier ontving de derde prijs voor de restauratie van de duikersluis te Schagen. Duikersluis Oudedijk gerestaureerd De stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) is op gericht te Gouda op 16 juni 2006. De stichting wil de kennis over sluizen en stuwen in Nederland bevorderen en zal zich inzetten voor de instandhouding van cul tuurhistorische belangrijke sluizen en stuwen. Ook richt de stichting zich op het inventariseren en do cumenteren van deze objecten. 14 Kakelepost 04 17.indd 14 29-11-17 16:45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 14