Op het balkon van café 't Centrum zijn de zonneluifels neergelatenhet lijkt een mooie najaarsdag. gemeentekas gevloeid. Met gemak hadden de Alkmaarders, 340 jaar na de Spaanse furie en ettelijke wik- en weegmiljoenen rijker, het Schager kaasoffensief afgeslagen. Daad van verzet Nu de foto. Hier staat kaas uitgestald. Rechts van het gemeente huis staat de waag open. We zien kaasdragers, op het middenter rein de makers en de kopers, er rondom de kijkers. De jeugd heeft vooral oog voor fotograafNiestadt op de kerktoren. Kiek jes voor de lol werden in die tijd niet gemaakt, daarvoor was fo tograferen te kostbaar. De oprichting van de kaasmarkt was een veelbesproken gebeurtenis. Ware ik Niestadt geweest, ik zou de foto hebben genomen op de openingsdag, 22 oktober 1902. De bomen op de foto zijn grotendeels kaal. Op het balkon van café 't Centrum zijn de zonneluifels neergelaten, het lijkt een mooie najaarsdag. Maar belangrijker dan de datum is dat we hier kijken naar een daad van verzet. De kaasmakers stonden op tegen de groothandel, de idealisten tegen de gevestigde orde, het plat teland tegen de stad, hoe teleurstellend ook de afloop. Op de plaats van de twee panden rechts staat tegenwoordig Markt 18, aan de eerste huizen aan de Gedempte Gracht is niet veel veranderd. Hotel 't Centrum werd De Koeienhemel, De Gouden Engel heet nu Wonders. Foto: Niestadt beeldbank, Zijper museum. Peter Groenveld - 13 Kakelepost_04_17.indd 13 29-11-17 16:45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 13