Van wanneer dateert de foto? Ook nu weer staat een foto centraal. Deze toont de Schager markt, genomen vanuit de kerktoren. Weer zijn de vragen: wanneer is hij gemaakt en wat zien we hier? Zwaar werk Al in de prehistorie werd in Nederland kaas gemaakt. Vanaf de Middeleeuwen wordt Hollandse kaas naar het buitenland geëxporteerd. Noord-Holland liep vanwege zijn geschikte weidegrond in de voorhoede. Van oudsher vond de bereiding van kaas plaats op de boerderij. Tweemaal per dag werd het vee gemolken en de melk volgens een beproefde bereidingswijze tot kaas verwerkt. Dat was doorgaans het werk van de boerin. Zwaar werk. Vanaf 1870 ontstonden de eerste coöperatieve kaasfabriekjes. In de Noordkop opende Wieringerwaard in 1872 de eerste. Het aantal zou snel stijgen tot zo'n 135. Schagen telde er twee, aan de Loeterdijk en aan de Nes. De meeste kaas die werd geproduceerd werd verhandeld op de markt. Noord Holland had kaasmarkten in Alkmaar, Hoorn, Purmerend en Edam. Die van Alkmaar was veruit de grootste. Vanuit Schagen ging alle kaas, per beurtschip, naar de Alkmaarse markt. Groote gele vruchten Halverwege de negentiende eeuw begonnen de kaasmakers in het Noorderkwartier openlijk te morren over de gemeente Alkmaar, die zich in hun ogen verrijkte aan veel te hoge markt- tarieven. Bij de waag kostte 100 kilo kaas 80 cent aan wik- en weegloon. De Alkmaarse kaasmarkt zette jaarlijks gemiddeld vijf Hier is de Schager kaasmarkt nog druk bezocht. De bomen in blad, mannen en jongens in hemdsmouwen, een zomers beeld. Geen vrouw te bekennen. De enkele bolhoed daargelaten draagt werkelljk ledereen een platte pet. Onze kaasmarkt 11 Kakelepost_04_17.indd 11 29-11-17 16:45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 11