0 Niet alleen De Engel bestaat al in 1562, ook de Wildeman De Roode Leeuw De (Gouden) Engel De Wildeman Kasteleins en eigenaren van De Wildeman (A319) Uitsnede uit De Lammerenmarkt (Aquarel) van Cornelis Bok, het tweede huis van hieraf is de bakkerij, het hoekhuis staat op de plaats van het Centrum/de Koeienhemel. In de bijna twee eeuwen die verstrijken tussen 1832 en nu wisselt de Roode Leeuw vele malen van eigenaar en wordt er een aantal malen flink verbouwd en herbouwd. Op het kadastrale perceel A1626 (ooit het oorspronkelijke perceel A318) staat in 1968 een café en huis en ligt een erf, in dat jaar eigendom van Agatha Ma ria Smit, caféhoudster, de weduwe van Cornelis Huiberts. Van dit perceel wordt in 1979 Cornelis Hermanus Anthonius Hui berts, hotelier, de eigenaar, het hotel is dan volledig herbouwd. Op het perceel ernaast stond ooit De Wildeman. Daarop is de uitbreiding van de Rode Leeuw gerealiseerd. Aan de brand waarvan in 1946 De Wildeman het slachtoffer werd, is de Roode Leeuw maar ternauwernood ontsnapt, maar op 27 januari 1968 was het verschrikkelijk raak. De Roode Leeuw verbrandde, maar die werd zoals gezegd wel herbouwd. De Roode Leeuw zoals we die op oude(re) foto's zien, had als bijzonderheid dat er een paardenzolder was. Het was een grote boerderij, met aan de straatkant een dubbele deur waarachter de opgang lag die de mogelijkheid bood om met paard en al op te stijgen naar de verdieping aan de achterkant van het gebouw, waar zeker tien tot vijftien paarden konden worden gestald. Aldus de heer Cor Huiberts in een telefoongesprek van 16 mei 2017. De (Gouden) Engel was vooral bekend als de Engel. Hoe oud het goud van de Engel is, is niet helemaal duidelijk. Er is soms ook sprake van de Gulden Engel. Deze herberg is in de periode voorafgaand aan de invoering van het kadaster in handen geweest van Cornelis Halfswaag en vervolgens zijn weduwe Trijntje Smit. Beiden zijn voor 1832 overleden, ze worden opgevolgd door Gerbrand Koomen. Na hem komt de Gouden Engel in het bezit van Pieter Boontjes. Dat gebeurt in 1863. In 1870 zet zijn weduwe Elisabeth Vos het bedrijfvoort. Pieter Kos, een landman uit de Zijpe, koopt de Gouden Engel in 1873. Hij bouwt er iets bij en herbouwt. Op 8 april 1875 maakt Gerrit Boontjes via de krant bekend dat hij het logement "De Gouden Engel" met de stalhouderij op de Markt heeft overgenomen van Pieter Kos per 7 april 1875. Gerrit Boontjes is verhuurder van rijtuigen. Hij is de vader van Jan Koo Boontjes. Deze Gerrit Boontjes is de grootvader van de Gerrit Boontjes die in 1937 eigenaar wordt van de Gouden Engel. In 1910 neemt Jan Koo Boontjes als koffiehuishouder het stokje over van zijn vader. Er heeft verbouw en vereniging plaats. In de Kakelepost van 1 oktober 1998, pag. 8 -11, staat een arti kel van de hand van Cees Boontjes over zijn voorouders en hun activiteiten als eigenaars van een aantal café-hotel-restaurants en het rijtuigen,- later garagebedrijf. En dan De Wildeman. Die herberg staat tussen de Roode Leeuw en de Gouden Engel in. Het etablissement heeft een in trigerende naam, die als naam van een herberg of koffiehuis op veel meer plaatsen voorkomt, van Eindhoven tot Amsterdam, van Zierikzee tot Lemmer. Het aardige is dat een dergelijke 'wil deman' ook voorkomt in het wapen van Schagen. We moeten er maar van uitgaan dat dat toeval is. In het boek 'De veldnamen van Schagen' staat een overzichtje van de herkomst van de 'wildeman', waaruit ook min of meer blijkt waarom het de naam van een herberg kan zijn. Aan De Wildeman zit een verhaal vast over ene Maartje Pieters Streeck (Lijnhoven), zie het kader. In 1825 is de eigenaar van De Wildeman, herbergier Cornelis Halfswaag overleden, hij is opgevolgd door zijn weduwe, Trijn tje Smit. Er volgt een bijna tweehonderd jaar durend proces van koop en verkoop en verpachting. Gerbrand Komen, een landbouwer uit Schagen, volgt haar in 1828 op als kastelein. Nadat Gerbrand Koomen is overleden in 1858, 65 jaar oud, zet zijn weduwe het bedrijfvoort. Zij trouwt in 1859 met Klaas Zelderbeek, timmerman en aannemer in Kakelepost 03 17.indd 7 19-10-17 1015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 7