explicatie van de man aan wie ik mijn 43-jarige carrière in de financiële dienstverlening dank, opende zich het hemelgewelf, viel een stralend wit licht over mij heen, en begreep ik eensklaps het geheim van het dubbel boekhouden. Wandschilderingen Waarom vertel ik u dit. Welnu, het verhaal van Karel Numan in de vorige Kakelepost, met name de kleurafoeeldingen op het omslag, brachten mij terug in de kamer waarin ik drie jaar heb gewerkt, de kamer waar ik Het Licht zag. Daar prijkten ze aan de wand. Niet alleen het tableau dat nog op de zolder van Vreeburg is te zien. Dat besloeg alleen de noordelijke zijde van de kamer. Van de zolder tot de lambrisering had Gouwenberg zijn oogap peltjes laten omringen door taferelen van rijk geornamenteerde terrassen, wenkende vergezichten, kastelen, vijvers, vogels en kinderen. Een paradijs op aarde. Het gezin Gouwenberg was op 14 mei 1903 vanuit Den Helder in Schagen komen wonen. De kinderen waren vijfjaar, vier jaar, twee jaar en de jongste negen maanden oud. Nu zijn er twee opties. Ofwel Gouwenberg liet de kinderkamer decoreren in 1903, wat gelet op de leeftijden past bij de idyllische voorstellingen die voor opgroeiende kleu ters lijken bestemd. Ofwel hij liet het doen na de verbouwing in 1913, met afoeeldingen die voor kinderen van vijftien, veertien, twaalfen tien jaar te oubollig ogen. Het ziet er daarom naar uit dat de kinderkamer de brand ongeschonden heeft doorstaan. Tussen dezelfde decoraties controleerde ik drieënzestig jaar later de boeken van onze klanten en nog eens eenenvijftig jaar later schrijfik dit artikel. De tijdmachine slingert me een dikke eeuw terug. De kunstenaar was de Alkmaarse winkelier in schildersbe nodigdheden, tevens huis-, decoratie- en decorschilder Theo Groothuizen(1882-1963). Zijn in 1902 begonnen bedrijf bestaat nog steeds. Theo Groothuizen is een tweede knipoog in mijn levensgeschiedenis. Want nu ik zijn naam en professie ken is me duidelijk geworden dat ik met zijn kleinzoon Bert in de klas heb gezeten op het Alkmaarse Petrus Canisius-lyceum en waarom Bert uitblonk in tekenen. Nu pas lees ik in de Kakele post dat ik mijn loopbaan ben begonnen in een door zijn opa gedecoreerde kamer. «rail!!! Atelier Eckmann Er is een derde link die mij met huize Gouwenberg verbindt. Karel Numan schrijft: 'Het herenhuis Gouwenberg heefi nog even dienst gedaan als noodsecretarie tijdens de sloop van het oude en de bouw van het nieuwe raadhuis aan de Markt. Ten slotte heefi het ook nog even het kantoor van accountantsbureau Van der Laan gehuis vest.' Ook hebben er halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw de naaimachines gesnord van lingerieatelier Eckmann. De ramen aan de voorzijde waren tot halverwege bedekt met vitrages. Als 8-jarigen klommen wij op de vensterbanken om een blik te werpen op de naaimeisjes, die wij om de een of andere lang vervlogen reden de moordgrieten noemden. Later verhuisde het atelier naar deThorbeckestraat waar, hoe curieus wil je het hebben, mijn moeder er ging werken. Benauwde ogenblikken In mijn vierde herinnering ben ik eveneens een jaar of acht. Tus sen 't Vosje en het huis van Gouwenberg zat een ruimte van om en nabij vijfentwintig centimeter. Wat doen kleine jongens als ze een kruip-door-sluip-door-opening zien? Zijwaarts wurmde ik mezelfertussen; de spleet werd allengs nauwer. Ik kwam klem te zitten en bracht benauwde ogenblikken door. Zonder het trek- werk van mijn vriendje Maarten Groot had de brandweer eraan te pas moeten komen om mij te bevrijden. Zo ben ik om meer dan een reden verbonden met het herenhuis Gouwenberg. Toevalligheden? Oflijnen op de tafel van de hemelse Archi tect? Johannes Gouwenberg en Theo Groothuizen, overtuigde katholieken, zouden niet hebben getwijfeld. Zelfhoud ik alle opties open. Foto uit 1970. Het door Boersma in 1913 herbouwde pand is er deels op te zien, het nieuwe Vosje helemaal. Huize Gouwenberg heeft al de sloopkogel op bezoek gehad. 't Vosje zou spoedig volgen. Foto uit 1970. De sloop van 't Vosje en huize Gou wenberg is voltooid. De oude Nieuwstraat is ook platgegooid. De nieuwe Nieuwstraat maakt de weg vrij voor het in wording zijnde Makadocentrum en de nog te bouwen wijk Groeneweg. Peter Groenveld - 19 Kakelepost_03_17.indd 19 12-10-17 10:15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 19