de Kakelepost 31 e jaargang juli 2016 nummer 2 jj^\epoSf Opdragi aen de leci Lr.. n I,. Cast Een «m! een i» EEN. Jan waar gaat gjj heet» 'k ga. regt Jan. myn lieve Lyo, W«r vrouwen nirt nieuwsgierig i|n. Nieuwsgierigheid Wacht kwaad bescheid. Een en e*n i* TWEE. Twee en er« »s DRIE Ik ;*j teer naar /re, l'as op kleine Mie. Eu al ben iV nog ktnn Dal gy tt nirt Iwspat T chwil ik dapper rjjn. Want milt straat is nat. Dr z-eman i» Jiifkig en vp| meed, Een /tnd'lyk k nd En waa't Owr 'Hond tjju goed en bloed. Is teder* viirnj. Drie en twee i* V|JI Arh broertje lief, blyf Ik o»o<i varkens verknopen Nu gaan rjj looj-en. kU Jan iyn Trien geen by*Uod hu dl Dan krijg) /g rast de varkens niet Dnr tnaal drie it NEOEN. 'K brS mijn foir gekregen, fin al hetgeen titer staat B yft ook io gr-eden staat. Zorgt gij voor uw speelgoed nitl, Dan ha-.rl gij u zelf verdjtet. Twee maal drie U J Zoo tenerp als een (•aal otyn spa door tan den vruchtbar fiet krreg een lidjr i Nu werkt hj} vlug me

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2016 | | pagina 1