Marktplaats. Schagen. als commandeur en nadat hij na het overlijden van zijn vrouw Antje Fransdr Jongerling voor de tweede maal was getrouwd met Neeltje Klaas Keuken vestigde hij zich in Schagen. Hij was min of meer man in bonus geworden door de walvisvaart, hij had goed 'geboerd'. 28 Jaar lang heeft hij na zijn vestiging in Schagen een voorname rol gespeeld in het bestuur van de Schager gemeenschap. Een van de bekende verhalen over hem is dat over het stilzetten van de kerkklokken, die werden geluid en geluid nadat Napoleon definitiefwas verslagen en de Franse bezetting was beëindigd. De klokken beierden tot gek wordens toe tot de klepel letterlijk uit de klok donderde. Men eiste van de maire onmiddellijke reparatie. Maar die weigerde, hij had binnen de ijzige poolcirkel voor 'hetere vuren' gestaan en schrok niet terug voor de verlangens van de mannen. Maar de vrouwen die vervolgens bij zijn huis komen met hetzelfde verzoek, krijgen van hem gedaan dat hij toestaat dat de klepel weer wordt bevestigd en het gebeier opnieuw de Schagense oren verdooft (zie de genoemde Kakelepost, blz. 15). Eigenaren voor 1800 De familie Barsingerhorn Markt 1 aan het begin van de vorige eeuw. Zoals boven al vermeld had op 10 mei 1800 tegenover sche penen van Schagen de overdracht plaats van het huis. Burger Reijer Barsingerhorn - we leven in de Franse tijd, dus 'burger' of citoyen' Barsingerhorn - heeft het huis verkocht aan burger Jan Walig aan de Helder voor de somma van 'neegen honderd guldens'. Dat gebeurt op 'den 10en Maij 1800. Het zesde jaar der Bataafsche Vrijheid'. Het echte Franse regime moest nog beginnen. In de Legger van de stad Schagen staan voor het huis waarom het hier gaat vanaf 1686 tot 1803 de volgende eigenaren geno teerd: Folio 31, Kerk-Buurt en de Nieuwe Straat nummer 68 (de num mering begint aan het eind van het Noord met nummer 1 en loopt door zover als nodig): Luijtjen Barsingerhorn erve erfgenamen) huijs 1 snees erf is in de verpondingh: 2 guldens 10 stuijvers (eigenaar die verhuurde) Cornelis de Jongh: hetzelfde bedrag (eigenaar die verhuurde) Luijtjen Barsingerhorn: hetzelfde (eigenaar die verhuurde) Reijer Barsingerhorn (vanaf december 1752; in oktober 1753 is hij getrouwd met Anna de Groot; hij heeft 47 jaar in dat huis gewoond, tot 1800): hetzelfde bedrag Jan Walig (eigenaar en bewoner): hetzelfde bedrag Reijer Barsingerhorn was een van de leden van de grote en be langrijke familie Barsingerhorn. Een familie die in het Schagen van de 18e eeuw een grote rol speelde. De familie was rijk, had behalve huizen veel landerijen in bezit en speelde zijn rol in het stadsbestuur. Reijer Barsingerhorn is een aantal keren burgemeester dan wel president-burgemeester, hij is soms schepen, soms armen- voogd. Hij is de enige erfgenaam van Lucas Barsingerhorn.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 8