gaat het echtpaar terug naar hun geboorteplaats waar het intrekt bij haar jongere broer de barbier Ferdinant Cornelis van der Goes. Cornells Kossen Cornelis Kossen wordt de nieuwe kruidenier in het hoekpand. Hij is een Schagenaar geboren aan de Hoep in 1877. Op zijn vijftiende was hij als jongste bediende begonnen bij De Wit en nu zijn baas stopt met het bedrijfkrijgt hij na tien jaar trouwe dienst de kans om het bedrijfvoort te zetten. Hij trouwt in 1903 met de in Winkel geboren Cornelia Brugman. Het gaat ken nelijk niet goed met de kruidenierswinkel, maar zeker ook niet met het huwelijk. Het echtpaar gaat uitelkaar. Zij gaat terug naar haar geboorteplaats en Cornelis wordt krankzinnigenverpleger in Oegstgeest. In februari 1910 wordt de scheiding officieel uitgesproken. Drogisterij Willem Purmer wordt de nieuwe huurder. Hij komt op 25 mei 1907 uit Heiloo en wordt in Schagen ingeschreven als kruide nier. Het hoekhuis heeft dan als nummer A 82. In december 1907 trouwt hij in Alkmaar met Catharina van Vliet die een paar weken later eveneens in Schagen wordt ingeschreven. Het paar is ambitieus en breidt de zaak uit met een drogisterij. De Schager Courant schrijft in april 1912 juichend: "De groote uitbreiding en bloei van ons mooi Schagen, als middelpunt ee- ner nijvere landbouwbevolking, roept ook de ondernemingszin der burgerij wakker om door concurrentie in de bestaanstijd, de gemeenschap ten goede te komen. Wanneer men een kijkje neemt op onze Markt, dan ontwaardt ge weder een nieuwe zaak, verbonden aan de oud bekende zaak van den heer Purmer. Zijn klanten steeds ten gerieve, opende hij een drogisterij onder den naam van het 'Gouden Kruis'. Het is dan ook werkelijk de moeite waard deze zaak eens te be zoeken, gij zult er geen berouw van hebben, want naast scherpe concurrentie zult gij er eerste soort waar bekomen." Na twaalfjaar houdt het echtpaar Purmer het voor gezien, de huur wordt opgezegd en zij vertrekken met hun zoontje Pieter Dirk naar Heiloo waar Willem als magazijnbediende de kost gaat verdienen. Dirk Klos In de Schager Courant van 6 mei 1919 verschijnt een adverten tie waarin Johannes Hendrik de Wit het pand te huur of te koop aanbiedt. Al snel is er een gegadigde; Dirk Pieterse Klos wil niet huren maar koopt het pand. Dirk en zijn vrouw strijken dus neer in het huis met het nummer A83. In de loop van de jaren tussen 1910 en 1921 is nummer 87 weer nummer 83 gewor den. Het gaat nog steeds om het kadastrale nummer A279. De zaken gaan goed totdat Klos in de Tweede Wereldoorlog een totaal verkeerd besluit neemt dat hem na mei 1945 ernstig opbreekt. De klanten blijven weg en de zaak verloopt. De winkel wordt verhuurd aan M. Rijwijk die handelt in huishoudelijke artikelen. Klos en Rijswijk maken nu gezamenlijk gebruik van het pand met nr. A83. Op 1 september 1953 wordt een nieuwe huisnummering ingevoerd. Klos woont dan Noord 2 en de winkel krijgt als adres Markt 1. Later vertrekt Rijswijk naar een pand aan de Gedempte Gracht 13 (Laagzijde). In 1964 wordt het pand verkocht aan Johannes Boomgaard die hier enige jaren een winkel in electrotechnische artikelen vestigt met er naast de eerste Schager wasserette. Vervolgens is Petrus Schouten er in 1973 een café begonnen. De zaak is voortgezet door Theodorus de Wit, terwijl Schouten de eigenaar bleef. Dat café was bekend als De Mijn. Nu is in het pand Café 't Noord gehuisvest. Nog eens Jan Wallg Jan Walig is de tot zover in het verhaal oudst bekende eigenaar van het pand. Hij was burgemeester van Schagen. Hij kwam hier wonen in mei 1800. In de Kakelepost (24e jaargang 2009, nummer 2, blz. 15-17) is eerder geschreven over deze comman deur ter walvisvaart Jan Simonsz Walig. Na zijn werkzaamheden Bovenaanzicht van de Kerkebuurt omstreeks 1980. 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 7