Van landmanarbeider en koopman naar kruidenier GEOPEND. j. h. de WIT. J. H. de WIT. V J.H. de Wit opent in 1881 een kruidenierswinkel in het pand. Door deze bericht ik aan mijne geachte Begunstigers, dat mijn zaak in Krol deniers waren enz. zal worden voortgezet door Corsielis Ho^en, die reeds gedurende 10 jaren mijn be diende was. Beleefd bedankende voor de gunst, die ik gedurende 21 jaren steeds heb mogen genieten, beveel ik mijn opvolger met het volste vertrou wen aan. Hoogachtend, Cornell's Kossen huurt het pand en volgt De Wit op als kruidenier. te sc Een kleermaker Van landman, arbeider en koopman naar kruidenier De oude rgcteelende ««kt bö deze aan v^AgRUTiW- KRL"IDE- nIeRSW^REN, op heden alhier heeft Eene prompte en civiele bediening belovende hoopt hij zich daardoor uwe gunst en recom mandatie waardig te maken. UEd. Dienaar, SCHAGEN op het NOORD, 18 Junij 1881. vc ti 1810 en overleden in Schagen op 10 februari 1864. Hij is de onderwijzer over wie (zie de Kakelepost van februari 1992, 7e jaargang, nummer 2) Marjorie Pigge het artikel schreef getiteld "Wangedrag, een onderwijzer in Schagen" Hij komt er niet best af in de ogen van de gemeente, zijn onderwijs is slecht, zijn ge drag niet beter. Mogelijk speelt een rol dat zijn vrouw Antje Wa- lig jong sterft. Hij hertrouwt in 1841 met Antje Roggeveen. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij vier en uit zijn tweede huwelijk tien kinderen. Ook dat kan een factor zijn die hem belet echt goed te functioneren. Maar... tenslotte is hem toegestaan voortaan wel onderwijs te geven, maar onder de conditie van verbetering van gedrag. Het woonhuis waarin hij dat heeft gedaan, hoofdzakelijk aan zijn eigen kinderen en kinderen van naaste familie, toch nog veertig in getal, zal in de Nieuwstraat hebben gestaan. Dat huis is hem door de gemeente toegewezen. Alle kinderen uit het tweede huwelijk worden in een huis in de Nieuwstraat, in huis nummer 72, geboren. De jongste, Cornelis de Rooij, wordt een aantal maanden nadat zijn vader is overleden geboren in 1864. Dirk Kruit is kleedermaker. Hij komt uit de Zijpe en vestigt zich met zijn vrouw Antonia Beukenkamp en hun vier kinderen aan de Marktplaats, wijk A, nummer 83. Daar wordt nog een jongetje geboren, Antonie. Omdat het huis te klein werd, of om andere, mogelijk financiële redenen of omdat hij meer werk ruimte nodig had, verhuist het gezin naar het Rensgars (wijk F, nummer 28). Hij was waarschijnlijk bankroet. Ook in het huis op het Rensgars worden nog twee kinderen geboren. Het huis op de hoek van de Markt en het Noord heeft nu een nummer: wijk A, nummer 83. In het wijkregister van 1879 staat inderdaad Dirk Kruit als bewoner van dit pand vermeld. Zijn naam is doorgestreept en vervangen door die van Hendrik de Wit, kennelijk de volgende bewoner. We zullen hem straks tegenkomen als Johannes Hendrik de Wit. De transportakte gedateerd 20 mei 1880 laat zien dat Dirk Kruit faillissement heeft aangevraagd en dat het huis openbaar verkocht wordt. Kopers zijn de schuldeisers en eerdere eigena ren, Hendrik Simon de Rooij en Susanna Walig (nu wonend in Loenen aan de Vecht). Zij kopen het huis dus terug. Hendrik Simon de Rooij is de oudste zoon van Albertus de Rooij en Antje Walig en dus een neefvan Susanna Walig. In 1884, op 18 september van dat jaar, heeft de overdracht plaats van dit pand op de hoek aan de al genoemde Johannes Hendrik de Wit. De verkopers zijn Susanna Walig (nu wonend in Alk maar) en Hendrik Simon de Rooij. Johannes Hendrik de Wit en zijn vrouw Maartje den Das, die in Anna Paulowna wonen, komen met hun zevenjarige dochter Anna Cornelia in 1881 naar Schagen waar De Wit in juni van dat jaar in de hoekwoning een zaak in grutters- en kruideniers waren opent. Het pand en het perceel blijven vele jaren in het bezit van Johannes Hendrik de Wit en zijn vrouw Maartje den Das. Als deze in 1902 sterft, gaan Johannes en zijn dochter Anna, gehuwd en bijgestaan door haar man de boekhandelaar en uitgever van de Schager Courant Piet Trapman, over tot een scheiding der boedel. Daaronder valt ook het huis, erf en pak huis aan de Markt, op de hoek van Noord, perceel A279. De Wit besluit te stoppen met de kruidenierszaak en verhuurt deze aan Cornelis Kossen. Zelf gaat hij wonen aan de Laan E10. Hij hertrouwt op 19 april 1906 in Anna Paulowna met Maria Geertruida van der Goes; hij is dan 61 en zij 32, beiden zijn zon der beroep. Zij is ook ook metterdaad eigenaresse geweest van het pand, tot haar man op 3 maart 1920 overlijdt. Ze verkoopt dan het huis aan Dirk Pieterse Klos uit Enkhuizen en vertrekt naar Amsterdam. Hier ontmoet ze de gescheiden assistent bij de posterijen Judicus Marinus Pieter Jan Verstegen die oorspronke lijk uit Anna Paulowna komt. Als deze in 1934 gepensioneerd is

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 6