Café 't Noord, A279 Het eerste huis staat op de hoek van de Markt en het Noord. Nu is dat het café 't Noord, kadastraal bekend onder nummer A279. Onder dat nummer is dit huis en is dit perceel bekend sinds de invoering van het kadaster in 1832. Aan het perceel is in de afgelopen bijna tweehonderd jaar niets veranderd. Dat is bijna een unicum. Aan het huis is uiteraard van alles en nog wat versleuteld, afoankelijk van het gebruik en de wensen van de eigenaren en/of bewoners. De eigenaren achterhalen sinds de invoering van het kadaster is niet al te moeilijk. Alles staat grondig geregistreerd en is te achterhalen. Erik Visser heeft dat voor ons gedaan in zijn lange en grondige zoektocht naar alle zaken het kadaster van Schagen betreffende. Jan Walig Tot 1828 - het jaar van zijn overlijden - was het pand in het bezit van Jan Walig, wiens beroep op dat moment 'assessor' was. Dat betekent letterlijk 'bijzitter', in de praktijk iemand die de voorzitter van een gemeentebestuur met raad en daad bijstaat. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat Jan Walig een flinke poos burgemeester of maire van Schagen is geweest. In 1832 is huis het bezit van zijn zoon, Simon Walig, en vervol gens van zijn kleindochter, Suzanna Walig. Meteen al blijkt dat de eigenaar van een perceel en het huis dat erop staat lang niet altijd ook de bewoner is. Simon Walig woont niet bij zijn vader in. Hij is zilversmid en secretaris van de Schager Kogge. Hij is gevestigd in een huis aan Dat zelfde geldt voor diens dochter, de kleindochter van Jan Walig, Suzanna. Zij woont niet in Schagen, ze is er wel getrouwd met Gerrit Johan nes Baert (trouwdatum 6 juni 1847). Het echtpaar Baert-Walig woont in Sint Maarten. Hij is daar heelmeester en vroedman. Ze krijgen er vier kinderen. Tot ze besluiten naar Egmond te verhuizen, vermoedelijk samenhangend met het gegeven dat hij scheepsarts wordt. In Egmond wordt nog een dochtertje geboren Op een van zijn reizen moet hij ziek zijn geworden. Hij is opge nomen in het militaire hospitaal in Soerabaja en daar op 11 mei 1861 overleden. Dat is de reden waarom Suzanna Walig in de akten ook de weduwe Baert wordt genoemd. Haar zuster Antje, getrouwd met Albertus de Rooij, onderwijzer der jeugd, is overleden op 14 december 1840. Vandaar dat zij in de later gedateerde akten niet meer voorkomt als erfgename. Albertus de Rooij is geboren in Alkmaar op 10 november De markt ten noorden van de kerk tussen Noord en Nieuwstraat, vroeger zes huizen, nu acht op een detail van de kadasterkaart van 1832.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 5