Kerkebuurt 1 De redactie van de Kakelepost begint een nieuwe reeks verhalen. In het verlengde van de rubriek 'foto's van Niestadt' en de verhalen over opvallende zaken in Schagen die al of niet uit het beeld zijn verdwenen, wenden we ook de blik naar een verder verleden. Uitgangspunt daarbij is steeds een huis in het huidige Schagen. Wat staat er nu, wat stond er vroeger, en daarvoor en daarvoor? Wie woonden er, wie waren de eigenaren? Zijn er opvallende gebeurtenissen of mensen aan het huis of die plek verbonden? We proberen zoveel mogelijk te achterhalen, zowel wat de plek betreft als wat de mensen betreft die met die plek zijn verbonden. Soms kunnen we teruggrijpen op wat al eens eerder in de Kakelepost is gepubliceerd. Soms ook moeten we de archiefstukken in, notariële aktes, schepen- boeken, transportregisters. En als het om een boerderij gaat, verwijzen we eenvoudigweg naar het boek waarin alles over boerderijen in Schagen staat, Jaap de Wit zijn boek 'Boerenleven in de regio Schagen'. Café 't Noord, het huis op de hoek van de Markt en het Noord Huizen van heden tot het verleden 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 4