Van de voorzitter Inhoud - Door deze bericht ik aan 90 mijne geachte Begunstigers, dat mijn zaak in Kroideni^rs- waren enz. zal worden voortgezet door Cornelia Roaarn, die reeds gedurende 10 jaren mijn be diende was. Beleefd bedankende voor de gunst, die ik gedurende 21 jaren steeds heb mogen genieten, beveel ik mijn opvolger met het volste vertrou wen aan. Hoogachtend, J. H. de WIT. De donkere dagen voor St.Nicolaas en Kerst zijn aangebroken. Tijd voor binnen-activiteiten; tijd voor de geschiedenis van Schagen. Hebt u kennis gemaakt met het nieuwe spel over Schagen? Een leuke manier om uw lokale kennis te testen en op te frissen. Met heel veel geschiedenis van Schagen erin. Intussen is er weer van alles gebeurd. Onder grote belangstelling zijn de stuikelstenen, ter herinnering aan onze weggevoerde Joodse stadgenoten, geplaatst. In onze werkruimte staat een kolossale luchtfoto van Schagen klaar om een plaatsje aan de wand te krijgen. De foto komt bij de oude gemeente Schagen vandaan en moest wijken voor de fusie. Vrijwel iedere maandagavond wordt er door een aantal mensen hard gewerkt aan de ontsluiting van het aanwezige historische materiaal: gescande foto's worden benoemd, de bibliotheek wordt geordend en op de archiefzolder wordt de noodzakelijke opberg ruimte gecreeerd. Als u benieuwd bent, een handje wilt helpen of interessante zaken ofverhalen voor uw vereniging hebt... kom langs. Op maandag avond, vanaf 19.30 uur, is er vrijwel altijd iemand aanwezig. Veel leesplezier. 2 Colofon 3 Van de voorzitter 4 Huizen van heden tot verleden 13 Kapitein 14 De Gruyter lezing 15 Het plaatsen van de eerste struikelsteen in Schagen 16 Uit de Niestadt Beeldbank 18 Adriaan van Graafeiland 20 Herinneringen 21 Boekrecensie 22 Trouwauto 23 Toen Nu Karel Numan en Ruud van de Pol Robert Witsen Robert Witsen Karel Numan Robert Witsen Niek Jan Grooff Allert Noorman Karel Numan Wim Settels Robert Witsen Fred Timmer 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 3