Nijverheids(s)traat De naam Nijverheidstraat of -weg komt wel vaker voor in Nederland, maar vrijwel altijd betreft het een industrieter rein. In Schagen liep het anders. Lange tijd lag tussen de Regentenstraat en de Roggeveenstraat geen bebouwing, maar grasland waarop nog vee graasde. Passagiers die op het perron van station Schagen stonden zagen aan beide zijden nog weilanden liggen. Begin jaren vijftig werd besloten een nieuwe straat te trekken tussen de Dorpen en het Stationsplein. Nijverheidsstraat geheten, omdat de nieuwbouw van de Technische School (doorgaans de 'Ambachtschool' genoemd) hieraan zou verrijzen. De Technische School kwam aan de noordzijde te liggen en aan de zuidzijde werd een serie twee-onder-één-kap sociale huurwoningen gebouwd. De enige oude bebou wing op de kop van de straat was de oude slachtplaats van slager Baars. Op deze foto uit 1976 is die slachtplaats (de bossage links op de foto) al verdwenen. Wel staat het grote reclamebord er nog, bestaande uit asbestpanelen waarop reclameposters werden geplakt. Een vroege vari ant van de moderne Abri's. Toen nu FREEK VAN ROOY COLLECTIE Freek van Rooy (1923-2006) legde als amateurfotograaf tussen 1960-2000 consequent veranderingen in Schager straten vast met zijn camera. Het was een periode waarin de plaats enorm groeide. Het is interessant om te zien hoeveel er veranderde in slechts enkele decennia. In de rubriek 'Toen Nu' wordt steeds een oude foto van Van Rooy gezet naast de actuele situatie. Links op de foto zijn nog twee van de oorspronkelijke gebouwen van de Technische School te zien, die overi gens in 1976 al grotendeels leeg stonden. In het verste gebouw streek later de Duivenvereniging neer en begon het Scagon Theater. Het terrein links op de foto ligt nog braak, hier stond vroeger een witgekleurd bijgebouw van de school. Op die plek verscheen eind jaren zeventig het nieuwe Arbeidsbureau. De gebouwen van de Technische School verdwenen allemaal, met uitzondering van een klein deel waarin het Scagon Theater nog altijd zit. De rest van het schoolterrein werd eind jaren tachtig bebouwd met nieuwe appartementencomplexen. Hiermee was de eerste metamorfose van de Nijverheidsstraat een feit. In 2013 is de andere kant van de straat ook volledig ver nieuwd. Wooncompagnie realiseerde nieuwbouw sociale huurwoningen op de plek van de oude. Hiermee is de oorspronkelijke aanblik van de straat volledig veranderd. Het is een goed voorbeeld van een voor 100% gewijzigd straatbeeld sinds de aanleg van de straat in de jaren vijftig. Eén element is overeind gebleven: het stalen elek triciteitshokje (vroeger van de PEN) links op de foto. Een aardig detail voor de kenners: aan het hoekhuis op de foto hing een bordje met de straatnaam. Aan de andere kant van de straat, bij het Stationsplein, ook. Het ene droeg de naam Nijverheidstraat en het andere Nijverheidsstraat. De gemeenteambtenaar kon blijkbaar niet kiezen uit één S of dubbel S. Robert Witsen 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 23