.«J Bij het lezen van het artikel over de busonderneming/taxibe drijfvan Piet Deutekom (de Kakelepost, juni 2013) moest ik weer denken aan het verhaal van de trouwauto. In de beginjaren 1960 werd er ten bate van de Christoforuskerk een kerkenveiling gehouden. In het organiserende comité zaten Gert Pater (voorzitter), Geer Schipper (penningmeester) en ondergetekende (secretaris). Maanden van tevoren waren we al bezig om de nodige te veilen artikelen toegezegd te krijgen. Op de veilingavond kregen alle bezoekers een catalogus met de te veilen kavels, ongeveer 300 stuks, waaronder veel avondjes oppassen, veel kazen en allerlei artikelen, geschonken door de middenstanders. Een ervan was een Trouwauto, ter beschikking gesteld door garage/taxibedrijfPiet Deutekom, vermeld onder nummer 130. De veiling verliep voorspoedig en de stemming was opperbest, niet in het minst veroorzaakt door de vlotte, vrolijke babbel van veilingmeester Max Nuyens, die de klappen van de zweep kende (bloemenveiling Aalsmeer). Na verloop van tijd kondigde veilingmeester Max aan: no 130, een trouwauto, ter beschikking gesteld door... enz. Wat hij noch de aanwezigen wisten was dat een tiental vrijgezel len een deal hadden gesloten. Ik herinner me nog de volgende personen: Chris van Lint, Joop Brügemann, Arie en Cor Groot (Hoge Bieren), Ad Dekker, Niek en Dirk Groot (Lagedijkerweg en... al op leeftijd!) en mijn persoontje. Ieder van ons had een tientje in de pot gestort. De hoogste bieder die meer dan f90,- bood, zou de eigenaar van de pot worden. Veilingmeester Max zette in: "Veertig gulden voor een trouw auto. Wie meer?" We hielden ons aan de afspraak: gulden voor gulden werd het bod verhoogd. Op een gegeven moment kreeg men in de gaten dat alleen vrijgezellen op de trouwauto boden. Eenmaal boven de f 100,- spoorde Max ons enthousiast aan. "Toe nou jongens, er zijn nog zoveel mooie meiden op de wereld. Het barst van de dames die met jullie in deze auto willen zitten. Dirk, Niek! Zet hem op!" Grote hilariteit. Uiteindelijk was ik de koopman: f142,- In 1968 ontmoette ik Annelies (met haar vier kinderen). We besloten te trouwen. Ik met mijn tegoedbon (zuinig bewaard!) naar Piet Deutekom, die onmiddellijk begon te grinniken en de trouwdatum noteerde. Zo gebeurde het dat Piets zoon Johan mij op 25 oktober 1968 met een glimmende Buick naar Spanbroek bracht. Burgemees ter Koomen trouwde ons in het pittoreske raadhuisje. Daarna ging het richting Bonifatiuskerk, waar meester Mak met mijn (trouw)klas zich met erebogen had opgesteld. Pastoor van Kesteren zegende ons huwelijk in, het Schager Christoforuskoor omlijstte prachtig de dienst o.l.v. Nic Beem- ster. Vervolgens bracht Johan ons terug naar Schagen, waar in de Gouden Engel (Ans de Wit) het feest werd vervolgd. De broer van Annelies maakte van het geheel een filmpje eindigend met: 1x1+4=1 P.S. Wiskunde blijft moeilijk. Een jaar later was de formule: 1x1+5=1 Johan Deutecom begeleidt de bruidegom naar de trouwauto. 1 Noot van de redactie: Meester Mak en Wim Settels waren beide verbonden aan de Aloysiusschool hier in Schagen. Mak was jaren lang het hoofd van die school. 22 Wim Settels1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 22