•Si c <o O CQ QJ De wandelschoenen Opgeleid voor het B-examen Een late(re) ontmoeting Hij komt van Hoorn nog nooit gehoord had. Het was een soort betoverende muziek. De toon en het ritme waarmee de zinnen uitgesproken werden, riepen steeds onheilspellender spookbeelden op waarvan je kip penvel kreeg. Als ik er aan terug denk, voel ik weer de spanning, die overging in een ontroerende wanhoop aan het eind, die mijn keel dicht kneep. Na afloop was het doodstil in de klas. Ik durfde niet rond te kijken en het duurde even voor ik er iets over kon zeggen. Dat was wat gestamel met schorre stem en ik was blij dat het al gauw over de techniek van het voordragen ging en over de juiste uitspraak van woorden die we nog niet kenden. In hoeverre hij er bewust op uit was cultuur over te dragen en ons maatschappelijk te vormen weet ik niet. Maar ik herinner me hoe hij een keer met kennelijk nieuwe schoenen voor de klas stond. Ze waren van een model dat ik in die tijd nog niet eerder had gezien. Vooral de dikke zolen vielen op. Dat waren wandelschoenen, vertelde hij opeens en totaal onverwacht. Hij had ze net gekocht en hij ging ze inlopen, zodat ze goed zouden zitten als hij tijdens de zomervakantie samen met zijn vrouw wandelingen ging maken. Het was waarschijnlijk zijn manier om wat persoonlijker met zijn leerlingen om te gaan, maar het was voor mij ook een inkijkje in een cultureel milieu dat zeer verschilde van wat ik thuis meemaakte en waar speciale schoe nen om te wandelen toen nog onvoorstelbaar waren. Nog wat dichterbij voelde het contact met hem in het groepje leerlingen dat opgeleid werd voor het B-examen. Dat waren bij eenkomsten in zijn kamer waar we rond de tafel extra geoefend werden in wiskunde. Dat gebeurde op een respectvolle manier, zodat ik, als ik weer eens extra uitleg nodig had, nooit het gevoel had af te gaan. In tegendeel: ik voelde me aangesproken als 'beginnende' volwassene. Heel veel jaren later ontmoette ik hem toevallig bij de een of andere bijeenkomst in Amsterdam. Hoewel hij er uiteraard veel ouder uitzag, herkende ik hem meteen en tot mijn verrassing hij mij. Ik gleed terug in de tijd en in een flits voelde ik me weer de puber tegenover de opvoeder, de leerling tegenover de leraar. Dat duurde maar heel even en dat kwam door de vanzelfspre kendheid waarmee hij me als inmiddels wat gevorderde volwas sene benaderde. Hij was al een aantal jaren gepensioneerd. Ik vroeg naar zijn vrouw. Ze was een halfjaar daarvoor overleden. Ik zag een begin van tranen en voelde me onthand. Hij vertelde over hoe het gegaan was en hoe hij haar miste. Ik dacht aan die keer toen hij in de klas vertelde over hun wandelvakanties. Hoornapril 2013 Dit is de titel van het boek dat dr. Jos Leenders op verzoek en in opdracht van Vereniging Oud Hoorn heeft geschre ven. Dat gebeurde ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van deze Vereniging. Het is een werkelijk prachtig boek geworden, zowel wat de tekst als wat de illustraties betreft. Leenders, verteller en schrijver over geschiedenis, o.a. van West-Friesland, heeft alle bronnen die hij ter beschikking had laten spreken over de geschiedenis van Hoorn tussen 1795 en 1914. De grote negentiende eeuw, in de loop waarvan Nederland Neder land werd en Nederlanders langzaam maar zeker het gevoel ontwikkelden te wonen in dit land. Niet langer waren ze de inwoners van die stad, b.v. Hoorn, ofAlkmaar, of Maastricht, zonder verder te kijken, nee ze werden zich ervan bewust deel uit te maken van het land. Zeven Verenigde Provincies, tientallen steden en streken, werden een land. En een welvarend land, goed georganiseerd en voorzien van vele gemakken. Maar wat een strijd ging daaraan vooraf en ging daarmee gepaard. Leenders laat dat zien aan de hand van wat hij in de bronnen vond over Hoorn en alles wat daar plaats had in die periode. Maar hij bedt dat in wat er landelijk gebeurd op politiek, sociaal en religieus gebied. Het is een magnifiek boek geworden, 800 bladzijden lang boeiend, niet in het minst door de wijze van vertellen. Want dat kan Leenders als geen ander, vertellen en boeien. De leden van onze vereniging die zijn lezing over West-Frie zen en West-Friesland hebben bijgewoond in de loop van het vorige seizoen, die weten dat. Leenders is gepromo veerd op een proefschrift dat gaat over de ontwikkelingen in de roomskatholieke gemeenschap van West-Friesland in de 19e eeuw, met als centrum de stad Hoorn. Daar naast schreef hij het boek 'Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen; families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw', dat al in 1992 ver scheen. Beide zijn zeer lezenswaardig en rijk aan gegevens over het 'rijke' roomse leven. Hij zou ook kunnen vertellen over hoe een Rotterdammer een West-Fries wordt. Het hier zeer summier besproken boek 'Hij komt van Hoorn' is helaas niet te koop, het is een publicatie van de Vereniging Oud Hoorn voor de leden van die vereniging. Het is niet in de handel (nog niet?). Allert Noorman Karel Numan

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 21