'Schagen in oorlogstijd' Wat ze graag deden Amstelveen Van Graafeiland maakte deze foto van de Schager schoolkinderen die op 6 juni 1945 een bloemenhulde brachten aan de Canadezen. H. v.d. Bij omstreeks 1948. In 1946 maakte hij het genoemde boek 'Schagen in oorlogstijd'. Uit opgedoken gegevens bleek dat er destijds 1014 exempla ren van dit boek zijn gedrukt die in de verkoop lagen bij de boekhandels Plukker, Raven en Boonacker in Schagen. In 1969 verkocht boekhandel Boonacker de laatste exemplaren voor vijf gulden per stuk! Het exemplaar van de heer Van Graafeiland is bewaard gebleven en is in het bezit van de Historische Vereni ging, evenals een groot aantal andere persoonlijke papieren. Het echtpaar Van Graafeiland was dol op kamperen en lid van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale (NJHC). In 1936 wa ren beiden ook begeleider van jongeren bij de NJHC. Behalve van kamperen, hield hij van toneelspelen. Daarnaast was hij een liefoebber van tennissen. Later heeft hij nog enige tijd trouwens een vakantie huisje gehad in Callantsoog. Terug naar Amsterdam In 1951 keerde het echtpaar van Graafeiland terug naar Amster dam. Hij was daar directeur van een scholengemeenschap. Hij was op en top een onderwijsman. Als persoon was hij ook een streber in de positieve zin. Hij studeerde aan de toen nog Gemeentelijke Universiteit van Am sterdam. Hij behaalde daar de akten Hoger Onderwijs Duits en middelbaar onderwijs wiskunde. Vanaf 28 februari 1958 woonden ze in Amstelveen. Daar zijn beide blijven wonen tot hun dood. Mevrouw van Graafeiland overleed op 25 mei 1968 en de heer van Graafeiland op 24 december 1982. Als bijlage bij dit artikel treft u ook de herinneringen aan van de heer Allert Noorman uit Hoorn. Hij was destijds een leer ling van de heer van Graafeiland op de (m)ulo te Schagen Niek Jan Grooff

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 19