oud-directeur van de Schager MULO "A Schagen (24-11-1900- 24-12-1982) De eerste levensjaren Via Amsterdam naar Schagen V, A U5 W E15 - N r. ..,.1.1.5./ ft.?. Inhaber dieses Ausweises W Oud.§...| (Wohnoj den 11 f J\ O ^r°af eil»ndödriaan (Name, Vorname) Slots-treat E 56 Strafie) ist berechtigt, nur in Verbindung rdit einem ein Lichtbild zeigenden amt- lichen Personalausweis das Gebiet Ides RkvVivAS<th.a.g£..n.... ^eten. Gülti^keitl^'sa|!dll;Jdië?es-'^.usweises »on TUnterschrift) Der Ausweis berechtigt nicht saa Betreten militarischer Anlagen Ausweis van Adriaan van Graafeiland A. van Graafeiland omstreeks 1936 Adriaan van Graafeiland Het in Schagen bekende boek 'Schagen in oorlogstijd', gedrukt in november 1946 bij Trapman in Schagen, bracht mij bij de heer A. van Graafeiland. Hij was een van de samenstellers van het boek, samen met K. Holtrop en de Niestadt- en foto's in het boek). Wie was die meneer Van Graafeiland en wat was zijn levensverhaal? Ik vond het leuk hier eens verder op in te gaan en met wat hulp van Ruud van de Pol van de Historische Vereniging Schagen, de familie Hogervorst uit Schagen en de heer Allert Noorman uit Hoorn, alsmede mevrouw van Kregten-Dorrepaal, heb ik een reconstructie kunnen maken van het leven van dhr. Van Graafeiland. Ik houd mij echter aanbevolen voor eventuele aanvullingen. Adrianus van Graafeiland werd geboren op 24 november 1900 te Vlissingen als vijfde kind uit een gezin van zeven kinderen. Zijn vader werkte bij de politie in Vlissingen. Zijn roepnaam was Ad. Na de lagere school ging hij naar de kweekschool. Dat was een z.g. selectiekweekschool speciaal voor kinderen die goed konden leren. Na zijn opleiding vond hij een baan als schoolmeester bij de Openbare Basisschool te Koudekerk aan den Rijn. Daar maakte hij kennis met zijn latere vrouw Henrika van der Bijl, met wie hij op 25 oktober 1928 in het huwelijk trad in Hazerswoude. Het huwelijk bleef kinderloos. Hij speelde in die tijd viool en was lid van de Koudekerkse toneelvereniging. Zij gaven jaarlijks een uitvoering voor de Koudekerkse bevolking. In 1936 werd hij onderwijzer te Amsterdam. Daarna was hij vanaf aug. 1937 hoofd van de (m)uloschool1 in Schagen, destijds gevestigd aan de Landbouwdwarsstraat in de oorlog Gerardus Mooymanstraat en thans Buiskoolstraat). De heer van Graafeiland woonde destijds in Schagen in de Oude Slotstraat E 56. In de oorlog was dit spergebied en moest de familie Van Graafeiland de woning bereiken met een speciale ausweis. 1 Beide afkortingen mulo (M.U.L.O.) als ulo (U.L.O.) waren in gebruik. Op de rapportboekjes stond 'Openbare U.L.O. School te Schagen', op het diploma dat je haalde stond 'EXAMEN M.U.L.O., lijstje van cijfers.' 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 18