het plaatsen van de eerste struikelsteen in Schagen Toespraak gehouden op 25 oktober 2013 bij Welkom allen. We zijn hier vandaag om Struikelstenen te plaatsen. Struikelstenen zijn kleine plaquettes die voor het huis geplaatst worden waarin indertijd een of meer slachtoffers van het Nazi bewind woonden. Deze stenen worden niet alleen geplaatst als herinnering aan een groep Nederlanders van wie de bezetter met zijn handlangers het bestaan geprobeerd heeft uit te wis sen. Ze worden ook aangebracht om ons te herinneren aan een ideologie die hele groepen mensen als minderwaardig en daardoor ook als ongewenst zag. En om die reden het recht om te leven verloren hadden. Door die ideologie en de aanhangers ervan zijn negen Schagenaars vermoord. Het initiatief tot het plaatsen van de Struikelstenen is genomen door Gunter Demnig, die in 1997 in Berlijn de eerste 'Stol- persteine' illegaal een plek gaf. Inmiddels zijn er in17 Europese landen van deze stenen aangebracht. In juli dit jaar werd het aantal van 40.000 geplaatste stenen overschreden en inmiddels zijn het er meer dan 43.000. In 2007 werden in Borne de eerste stenen in Nederland gezet. Inmiddels zijn dat er meer dan 1700 in 75 plaatsen in Neder land. Het initiatief voor Schagen is uitgegaan van de Historische Vereniging Schagen en omstreken. Nu drie jaar later is het zover dat de Struikelstenen in Schagen gezet gaan worden. Dankzij een aantal sponsors is het mogelijk geworden, te weten mevrouw Wassenberg, familie Groot, mevrouw Veldman, Rabobank Schagen, Rotary Schagen, Heeren van Scaghen Historische Vereniging Schagen en Omstreken, Comité '40-'45 Schagen. Ook de dienst Openbare werken van de gemeente Schagen heeft op ruimhartige wijze zijn medewerking verleend! Mede daardoor is het mogelijk vanmorgen struikelstenen te plaat sen in de Nieuwstraat, in de Magnusstraat en in de Cornelis Bokstraat. Ik dank alle aanwezigen hier voor uw komst en speciaal Hans Duin van de Schager Courant voor zijn motiverende medewer king. De initiatiefnemer van het project is bij deze gelegenheid aanwezig en hij zal de Struikelsteen plaatsen voor Joseph Isaac de Jong, die toen woonachtig was in de Nieuwstraat op de plek waar we nu staan, voor de Rabobank. Joseph is in 1867 in Harderwijk geboren. Na een turbulent leven is hij neergestre ken in Schagen. Daar is hij getrouwd en vader van een dochter geworden. Op 27 april 1943 is hij op transport gezet en direct na aankomst in Sobibor op 30 april 1943 vergast. Ik wil nu Gunter Demnig vragen om de steen voor Joseph Isaac de Jong te plaatsen. Ton Veldman Gunther Demnig legt in de Nieuwstraat de eerste Struikelsteen in Schagen. 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 15