1 De Gruyter lezing ïiü Snoepje van de week: rwauï sa ranus Velen herinneren zich nog het 'snoepje van de week' van De Gruyter. De fameuze keten van kruideniersza ken was na de Tweede Wereldoorlog met honderden vestigingen zelfs de grootste van Nederland. De peri odieke lezing van de Historische Vereniging Schagen op 27 november 2013 had deze grootgrutterketen als thema. Willem van de Sande gaf een boeiende presentatie over de opkomst en ondergang van een familiedynastie die bijna 150 jaar bestond. In Den Bosch startte De Gruyter met kruidenierszaken, waar van het assortiment uit eigen producten bestond. Het bedrijf brandde koffie, maakte chocolade en koekjes. Eind 19e eeuw hebben de eigen voedingsmiddelenfabrieken meer afzet nodig en dan start de uitrol over heel Nederland. Dat doet De Gruy- ter met een opvallende winkelformule, waarin het pand en de onderscheidende inrichting met fraai tegelwerk en kroonluch ters de consument aanspreekt. Vooral in de periode tussen de wereldoorlogen richt De Gruyter veel nieuwe winkels in. Ook Gedempte Gracht nummer 100 wordt onder handen genomen en in 1936 is Schagen een complete DE GRUYTER (want men schreefalles met hoofdletters) rijker. Kenmerkend is de verkoop van uitsluitend producten onder eigen label, we zeggen nu 'huismerken'. Het loopt fantastisch en de winkelketen wordt marktleider, groter dan naaste concurren ten. Maar begin jaren zestig gaat het mis. De supermarkt doet zijn intrede en die winkelformule vraagt grotere oppervlakten en op de schappen staan juist veel verschillende merken naast elkaar. Dat kan De Gruyter niet bijbenen en binnen een decen nium gaat het imperium ten onder. De laatste 'winkelresten' worden midden jaren zeventig van de hand gedaan aan Spar. Een begrip is exit. De winkel in Schagen blijft lang open, maar wordt in 1965 verkocht aan buurman Nic Snaas (zaak met elektrische apparatuur, nu zit Scheer Foppen erin). Nic Snaas ist tijdens de lezing ook in de zaal aanwezig en kan Van de Sande de originele winkeltekeningen uit 1936 overhandigen! Van de Sande weet de zaal te pakken en vertelt het verhaal aan de hand van jeugdherinneringen, want zijn vader werkte 43 jaar bij het bedrijf en schopte het van loopjongen tot hoofd van de logistiek. Leuk is als blijkt dat van de toehoorders nog vier men sen vroeger bij De Gruyter hebben gewerkt. Vooral Wim Drost, die ook een vader had met dik veertig jaar in het bedrijf, vertelt enkele aanstekelijke anekdotes over de dagelijkse gang van zaken. De interactie met de toehoorders maakte het onderwerp tot een stukje levende geschiedenis. rW it) ,,-/« De winkel van De Gruyter in Schagen. foto Niestadt beeldbank Zijper Museum. 14 Robert Witsen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 14