Kapitein Aanvulling verdwenen tankstations AV1A 0 H.S.LIGTHART IS tuftsin* UviA Het hoofdartikel uit de vorige Kakelepost over verdwenen tank stations in het centrum van Schagen bracht veel positieve reacties. Enkele lezers tipten over verdwenen bedrijfspompen (voor het aftanken van zakelijke voertuigen). Maar deze zijn Op de eerste foto staat Arie Kapitein zelf in vol ornaat als bewust buiten beschouwing gelaten in het verhaal. De bloem- pompbediende. De tweede foto is gemaakt op 28 augustus lezing ging over tankstations waar de reguliere voertuigbezitter 1959 onder het motto Auto ook met vakantie'. Rechts op de zijn tank met diesel ofbenzine kon vullen. foto zit Ali Rison-Kapitein met naast haar Ria Korver. Eén bekend station is in het artikel over het hoofd gezien: Kapitein gevestigd aan Noord 60. Op die plek staat nu een ad vocatenkantoor met een inrit ernaast. Naast een onderneming voor passagiersvervoer had Kapitein ook een paar pompen. In eerste instantie maar één, maar later werden dat er drie. De benzinepompen stonden voor het huisje en die voor diesel aan de andere kant van het pad. Er kwam ook een reactie binnen over het BP-station aan de Nieuwe Laagzijde. Dit station werd in de laatste bestaanspe- riode gerund door Koolenbrander, maar het heette daarvoor heel lang Garage Jansen. Dit is echter geen omissie in het artikel, omdat 'verdwenen pompen' het onderwerp waren en niet de eigendomswisselingen die de locaties door de tijd doormaakten. Robert Witsen 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 13