Verdwenen... maar gesmolten? Met de sloop van de kerk in Harenkarspel in 1923 werd de Mechelse klok tijdelijk opgeslagen. Tijdens de klokkenvordering van 1943 wist de Duitse bezetter hier wel raad mee. Of de klok uit 1519 uiteindelijk hetzelfde lot - in de smeltovens van Hamburg - onderging als zijn soortgenoten uit Noord-Holland, moet nog worden onder zocht. Een regelmatig gehoord dorpsverhaal vertelt over een binnenvaartschip met o.a. deze klok, en andere klokken, dat ter hoogte van Urk op het IJsselmeer is gezonken. Het verhaal klopt in zoverre dat Urker vissers na de oorlog de klokken heb ben gelicht en teruggebracht... de klok van Harenkarspel (eerder Valkkoog) is echter niet teruggekomen... De 'Friese' klok Wanneer de klok van Petrus Waghevens naar Harenkarspel is verhuisd, is onduidelijk. Verondersteld wordt dat dit midden 19de eeuw en gelijktijdig met de aforaak van de bouwvallige Valkkoger kerktoren is gebeurd. De nieuwe toren (1861) werd gebouwd op de voet van de oude toren en voorzien van een klok uit Leeuwarden, gegoten door Jacob Noteman. Ook heden is deze klok nog te vinden in de toren van de Valkkoger kerk. Klokkengieter Jacob Noteman zou de klok in 1625 gegoten hebben voor een kerk in Friesland. Gedacht wordt aan de kerk van het plaatsje 'Ried' nabij Franeker. Opschrift: INT JAR ONS HEEREN 1625 HEEFT MY JA COB NOTEMAN IN LEEUWARDEN GHEGOTEN. De klok heeft een diameter van 76 cm. De kerk van Ried kreeg in hetzelfde jaar 1625 een nieuwe toren waarna de gegevens over een nieuw geleverde klok die pas het jaartal 1634 aangeeft. In Ried mist men dus 9 jaar een klok... vanaf 1625. De klok van Ried uit 1634 komt uit dezelfde gieterij als waar de klok van 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 8