Dit opschrift werd door de Alkmaarse geschiedschrijver Simon Eikelenberg (1663-1738) in het jaar 1713 vertaald in: De Heeren van Vroon hebben mij doen maaken, ten tijde des priesters Allard: in de maand september van 't jaar 1280. Stads - en tijdgenoot Gijsbert Boomcamp geeft, naast het maken van een tweetal tekeningen van de kerk van Valkkoog in de jaren 1740 en 1747, nog enige aanvullingen op de tekst van Simon Eikelenberg: Valkoog oudtijds valkencoggen en valkenooge geheeten is een gering dorp van 47 huizen, de kerk is out en vervallen, is lang 85 en breed 35 voeten. Boven het chorr staet: ons voorouders hebben gods gebot overtre den: Het zaed der vrouwe brengt ons weder in vreden. Anno Domini 1625. Het Bisdom Haarlem schrijft in het jaar 1896 over de 13de- eeuwse klok met opschrift: Het klokje was naar Valkoog vervoerd en werd daar bij het vreugdgelui over den Munsterschen vrede stuk gebeierd. Men las er op dat Vroonlo - en niemand ontkent dit - in 1280 bestond; dat de Domini (heeren misschien der vroedschap) het deden gieten, en er in September van dat jaar een priester leefde Alardus geheeten. ghegoten van petrus waghevens te mechlen De nieuwe klok De nieuwe klok uit Amsterdam heeft relatiefkort in de toren van Valkkoog gehangen. Een verzamelwerk van klokopschriften samengesteld door Willem L. Geextra (1787), waaronder ook opschriften a&omstig van genoemde Dirk Burger, geeft aan dat de in 1649 gegoten klok schijnbaar al voor het jaar 1708 werd vervangen door een klok van de Mechelse klokkengieters familie 'Waghevens'. Opschrift van deze klok JESUS BEN IC GHEGOTEN VAN PETRUS WAGHEVENS TE MECHLEN IN T JAER ONS HEEREN 1519. Met een gewicht van 750 kg en een diameter van 86 cm was deze klok aanmerkelijk zwaarder (en groter) dan zijn Am sterdamse voorganger. Hoewel archiefonderzoek nog moet uitwijzen voor welke kerk deze vroeg 16de-eeuwse klok in oorsprong is gegoten, komen we deze derde klok van Valk koog later in de 19 de eeuw tegen in de kerk van Harenkarspel (huidige kerkbuurt). 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 7