De kerk van Valkkoog, gewijd aan St. Geertruijt, heeft een bijzondere klokkengeschiedenis. Daarover is in de archieven en op andere plaatsen veel te vinden. Bijenkorfmodel. De oudste klok Amsterdamse textielkoopman, verzamelaar en tekenaar van prenten: Andries Schoemaker (1660 -1735) schrijft er in 1727 het volgende over: In dit toorentje heeft gehangen soo men sijt een klokje dat saide gegoten wesen in den jaere 1280; en hong hier in de tooren, doch in den jaere 1648 doen de vreugde vuuren ontsteken wierden, de klocken door t gansche land geluijd wierden als men de eeuwige vrede met Spanje afluidigde; soo geraackten door het starck luijden volgens het seggen van den burgermeester van dat dorp aan stieken, waar op sij met de stucken naar Amsteldam gegaan sijn en hebben een ander aldaar laten gieten: op de nieuwe klock staat ASSUERUS FECIT AMSTELREDAM 1649. Assuerus Koster (1604 -1661) was de Amsterdamse klokken- en geschutgieter aan de Lijnbaansgracht, die bijvoorbeeld de 7500 kg zware uurklok uit 1636 voor de Westertoren van Amsterdam goot. Assuerus heeft als laatste de oude klok - van Ao 1280 - in handen voordat deze door hem in 1649 wordt omgesmolten voor de nieuwe klok van Valkkoog. Vronen De 17de-eeuwse verzamelaar van oude geschriften, rondreizen de Alkmaarder Frederik Adriaansz Westphalen (1581-1653) heeft de oude klok nog daadwerkelijk meegemaakt. Hij schrijft omstreeks 1640: Valckooch onder S. Maerten. Hier is dat seer out clockien van AVRO DOMINI .OFF STADT gegoten Ao 1280 VRONEN. Daarmee is aangegeven dat deze klok ooit a&omstig was uit Vronen (een verdwenen dorp ter hoogte van het huidige St. Pancras). Volgens de 14de-eeuwse procurator van de abdij Egmond, Wil helmus Jacobi (Willem Procurator), zou de kerk van Vronen in het jaar 1303 zijn ingestort, zes jaar na de veldslag aldaar. De klok van deze kerk kreeg bestemming Valkkoog. Het benoe mingsrecht van de kerk van Vronen berustte bij de ab dij van Egmond. Frederik Westphalen is vele jaren in het bezit geweest van de meeste originele boekwerken en documenten van de abdij, waaronder de Annalen en Kroniek van Egmond (Annales Regalium Abbatum Egmundensium). Het model en de rest van het verhaal De 13de-eeuwse klok van Valkkoog is waarschijnlijk van het 'bijenkorfmodel' geweest, zoals de hier afgebeelde klok uit de zelfde periode. De nieuw gegoten klok - in 1649 - was slechts een kleine klok met een gewicht van maar 332 kg. Omdat deze klok gegoten was uit het materiaal van de oude klok, zal ook de 13de-eeuwse klok van een dergelijk gering gewicht zijn geweest. De diameter van beide klokken kan daardoor bepaald worden op niet meer dan 50 cm. In 1736 vinden we in het door Dirk Burger van Schoorel ge schreven boekwerk 'Chronyk van Medemblik' hetzelfde A. Vro. Domine 1280 Vronen als tekst op de oude (koperen) kerkklok van Valkkoog, alsmede daarop de toegevoegde Latijnse tekst: TEMPORE ALLARDI PRESBITERI AC MENSIS SEPTEM- BRIS. eCCe CadIt de kerk is out en vervallen is lang 85 en breed 35 voeten Valkkoog en zijn kerkklokken Mater frIsIae T EGENDO ET SCRIBENDO

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 6