Oproep Van de voorzitter Inhoud (belangrijk!!!) 2 Colofon 3 Van de voorzitter 4 Hobby stadsfotograaf Freek van Rooy 5 Toen Nu 6 Valkkoog en zijn kerkklokken 10 Uit de Niestadt Beeldbank 12 Busonderneming in Schagen 17 De dijk Karel Numan 18 In memoriam 18 De aannemer-architect Karel Numan 19 Een opgegraven dijk en veel vuurpotten Karel Numan De Bouwhistorische Commissie van het Westfries Genootschap is op zoek naar (oude) boerderijen, timmermanswerkplaatsen, schilderwerkplaatsen, smederijen, bakkerijen, een oude apo theek, een café, een oude kolfbaan enz. die nodig 'bewaard' moeten blijven voor ze onherkenbaar veranderen door sloop of verbouwing. Ze mogen ook nog gewoon 'in bedrijf' zijn. De Commissie maakt uitgebreide beschrijvingen plus foto's van het geheel en van details. Veel van wat er nog is, wordt immers bedreigd. Wie iets weet te staan binnen of vlak buiten de grenzen van West-Friesland, ook al gaat het maar om het gebouw, het casco, het vertrek van wat eens een werkplaats was of een smederij, of een boerderij, laat het weten. U kunt contact opnemen met Joop Schouten, Rensgars 5, 1741 BR Schagen (tel.06-5618990), of Wim Dettmers, Tjallewallerweg 111742MA Schagen (tel. 0224-214752) of aan de redactie van de Kakelepost. Het voorjaar lijkt eindelijk te zijn begonnen; de zomer komt eraan. Ook voor uw historische vereniging. We hebben de jaarvergadering gehad, zoals gebruikelijk uiterst kort. Het bestuur mag en gaat er weer een jaar tegenaan. Maar de zaal zat vol en genoot daarna van een boeiende lezing over architect Vlaming door Jeannette de Ruijter. Zij woont zelf in een 'Vlaming-huis'. De Kakelepost die u onlangs in de bus hebt gekregen had een bijzondere bijlage: de schriftelijke begeleiding bij de tentoonstel ling Als m'n vader en m'n moeder naar de markt toe gaan' die museumboerderij Vreeburg heeft ingericht ter gelegenheid van de viering van 550 jaar marktrecht. Zeer de moeite waard! Het zal u bovendien ontgaan zijn dat de Kroniek van Schagen inmiddels weer volop te koop is bij boekhandel Plukker. Er is een tweede druk verschenen, dus niemand hoeft mis te grijpen. Het voorjaar is traditioneel altijd schoonmaaktijd... opruimtijd! Als die schoonmaak- en opruimwoede over u komt, denk dan, voor u begint weg te gooien, of er dingen bij zijn waar u uw historische vereniging blij mee kunt maken! De Nieuwe Nes, maandagavond En andersbellen. Veel leesplezier. Robert Witsen Robert Witsen J. van Lunsen Robert Witsen Nel Dekker-Loer Fred Timmer 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 3