Rots in de Branding? Aanbeveling De verhuizingen De familie Deutekom kon er niet blijven wonen en verhuisde in 1944 tijdelijk naar de Herenbosstraat binnen het Sperr- gebiet" en tegenover de telefoonbunker van de Duitsers. In 1945 gingen ze in de Cornelis Bokstraat wonen en vader Piet nam in april 1947 een taxi- annex ziekenvervoerbedrijfover van Gijsbert Krouwel van de Loet en huurde de garage aan de Landbouwstraat Plantsoen bij het station. De overname be helsde drie Chevroletautomobielen, een ziekenauto (Chevrolet omgebouwd tot ziekenauto) en accessoires voor f 15.000,- Voor die tijd veel geld. De HABO wordt de NACO De HABO ging in 1944 op in de NACO (Nederlandsche Auto Car Onderneming), eigenaar de Nederlandse Spoorwegen, met de hoofdvestiging aan de Helderseweg in Alkmaar. In 1971 fuseerde de NACO met de NZH. Het pand aan de Molenstraat werd te klein voor grote bussen en de NZH (Noord-Zuid-Hollandsche( Stoomtramweg-Maat schappij)) liet in 1975 door bouwbedrijfRingers uit Alkmaar voor 9 ton een garage voor 20 bussen met kantoorruimte, een reisbureau en een bovenwoning bouwen aan de Zuiderweg bij het station. De grond bleefeigendom van de Nederlandse Spoorwegen. Burgemeester De Wilde opende de garage. Tot slot, letterlijk Vanwege de invoering van het aanbestedingssysteem voor het openbaar vervoer moest er in de kosten worden gesnoeid. Dat betekende het einde van het bedrijfin Schagen. Daardoor werd de garage aan de Zuiderweg op 18 augustus 2002 gesloten. In 2010 is deze gesloopt en nu staat op die plek een kantoorge bouw Piet Deutekom als jubilaris, 1967. Met dank aan de fam. Deutekom en Cees Kuijper. De Dijk Dat is de titel van de laatst verschenen uitgave, de 29e, van de Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis. Deze 29 uitgaven, waarvan de eerste verscheen in 1982, geschreven door dr. Henk Schoorl, was getiteld 'Petten en de Hondsbossche Zeewering in kaart, beeld en reconstructie, 1466-1614'. Je kon je aanmelden als Vriend voor 8,-- per jaar (nog geen f. 20,-- dus) en dat is nog zo. Met recht is dat een vriendenprijs(je). Een aantal van de 29 uitga ven is uitverkocht, een aantal is nog leverbaar. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met het onderstaande adres. Je kunt bellen, je kunt schrijven, je kunt mailen. De laatste uitgave is een soort dubbel nummer. Het ene deel is geschreven door Diederik Aten en gaat over de geschiedenis van de Hondsbossche Zeewering, een prettig leesbaar verhaal over de vele wetenswaardigheden de dijk betreffende. En actueel, we weten immers dat de dijk zoals die er nu bij ligt, aan zee, binnenkort wordt voorzien van een uitgebreid zogenaamd voorland van zand en strand. Het andere deel is geschreven door Frans Buissink. Hij laat geen dag voorbijgaan zonder een bezoek aan de dijk en dat is te merken. De liefde waarmee hij alles wat hij daar ziet gebeuren, vooral aan vogel leven, beschrijft, die raakt je. En de foto's waarmee hij alles wat hij vertelt toelicht, zijn prachtig. Dat zelfde geldt trouwens ook voor het verhaal Aten, ook dat is prachtig geïllustreerd. Wie meer wil weten over de kring van Vrienden van de Hondsbossche, kan zonder enige verplichting terecht op website van het Zijper Museum (www. zijpermuseum.nl). Daar vindt u ook het adres van de Vrienden van de Hondsbossche. Vrienden van de Hondsbossche, p.a. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, mw. M. Schaatsbergen, Postbus 130, 1135 ZK Edam tel. 0299-663000 m.schaatsbergen@hhnk.nl Nel Dekker-Loer Karel Numan 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 17