AUTOBUSDIENST SCHASEN-KOLHORH Deutekom was één van de eersten die in deze omtrek zuurkool maakte. Piet Deutekom hield van aanpakken. En zo, als hierboven verhaald, begon hij in 1925 op 21-jarige leeftijd, een buson derneming. Hiervoor werd op het Noord een autogarage met aangrenzend pakhuis gebouwd door aannemer J. Keesman. In het begin was het wel aanpakken om te zorgen dat het rendabel werd. Hij is met £1.100,- de dienst in eigen beheer begonnen. Een nieuwe fase Gedwongen door de slechte tijd ging Deutekom in 1932 samen werken met Jan Tuinman, Pieter Kok, Johan Friedrich Wilken, Willem Keetman, Jan Simon Schoorl en Gerrit Boon, allen autobusondernemers. Samen waren zij de oprichters van de Naamloze Vennootschap "Hollandse Auto Bus Onderneming" (HABO) gevestigd te Noord-Scharwoude. De Schagenaar Mr. Buiskool had een zeer actiefaandeel in het tot stand komen van deze samenwerking, die bijdroeg aan Schagens vooruitgang. Deutekom bracht alle concessies (routes) in, die hem door Gedeputeerde Staten waren verleend. Hij bracht ook zijn vier autobussen in: 1. Chevrolet, voor 15 personen 2. G.M.C., voor 19 personen 3. Chevrolet, voor 20 personen 4. G.M.C., voor 20 personen Aankondiging NIEUWE DIENSTREGELING P. DEUTEKOM, Tel. no. 3, Schagen. De zuurkoolfabriek van Deutekom op het Noord. ingaande 1 Mei 1929. Maandags, Dinsdags, Woensdags en Vrijdags. 17.35 Schagen V 6.40 8. 9.15 11.— 14.05 Kolhorn A 7.— 820 9.40 11.30 14.30 18.- Kolhorn V 7.02 8.22 9.42 12.45 14.32 18.05 Schagen A 7.30 8.50 10.10 13.15 15.— 18.35 Donderdags 17.35 Schagen V 6.40 8.— 11.30 14.05- Kolhorn A 7.— 8.20 12.— 14.30 18.— Kolhorn V 7.02 8.22 12.45 14.32 18.05 Schagen A 7.30 8.50 13.15 15.— 18.35 Zaterdags 22.45 Schagen V 6.40 11.— 14.05 17.35 Kolhorn A 7.— 11.30 14.30 18.— 23.15 Kolhorn VI 7.02 12.15 14.32 18.05 23.17 Schagen A 7.30 12.45 15.— 18.35 23.45 Zon- en Feestdagen. Schagen V 17.35 22.45 Kolhorn A 18.05 23.15 Kolhorn V 18.07 23.17 Schagen A 18.35 23.45 TARIEFREGELING. ENKELE REIS-PRIJZEN RETOUR-PRIJZEN Schagen Schagen 15 Tin i 25 10 BI. Brug 40 BI. Brug 30 20 10 Barsingerhorn 50 Barsingerhorn 35 30 20 15 Kreil 60 Kreil 50 40 30 25 15 Kolhorn 80 Kolhorn. Retourprijzen zijn alleen van kracht voor reizigers van en naar Schagen, de Tin is uitgezonderd. Voorts weekkaarten (abonnementen) van en naar Schagen of Kolhorn ad f2.50 per week. Idem maandkaarten (abonnementen) voor Schagen en Kolhorn ad f8.per maand. De ondernemer, De dienstregeling tussen Schagen en Kolhorn, met tussenstops bij de Brug, in Barsingerhorn en op de Kreil (de prijs in centen, laten we zeggen van 0,06 tot 0,37 - toch zeker te vermenigvuldigen met een factor 20) 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 13