in Schagen De trein verbond Schagen al jaren met de rest van Nederland. Het openbaar vervoer tussen de dorpen bestond echter nog niet. Daarvoor moest je gebruik maken van paard (en wagen), een schuit, een (nog niet al te comfortabele) fiets of de benenwagen. Daarin kwam verandering met de oprichting van de eerste busonderneming in Schagen in 1925. Hij is met f.1.100de dienst in eigen beheer begonnen. Het allereerste begin De Middenstandvereniging van Schagen wilde in 1924 een bus laten rijden naar de omliggende plaatsen. De start was niet een voudig, het was iets nieuws. De firma Blaauboer en Kossen kon een bus leveren voor f3000,-. Dit bedrag zou men bijeen krijgen door het plaatsen van 120 renteloze aandelen van f 25,-. Met subsidie van de plaatselijke Middenstandvereniging, Hanzebank, Algemeenbelang en de Gemeente Schagen gingen de plannen door. De heer P Deutekom werd de chauffeur op de bus. Het eerste halfjaar was er een verlies van f477,- het tweede halfjaar was het niet veel beter. Het aanbod van P Deutekom, in 1925, om de exploitatie in eigen hand te nemen, mits hij de toegewezen subsidie over 1925 kreeg, werd aangenomen. Piet Deutekom (Petrus) geb. 05-07-1905 te Schagen, zoon van Adrianus Deutekom en Antonia Portegijs, verloor al op 15- jarige leeftijd zijn vader. Het gezin met negen kinderen woonde op het Noord en had een fruit- en groentehandel. Adrianus Piet Deutekom leunend tegen zijn bus (alsof het niks is). Busonderneming 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 12