Koninklijk bezoek De fotografen Niestadt zijn bijna 90 jaar werkzaam geweest in de regio Schagen. Hun fotoarchief wordt nu beheerd door het Zijper Museum onder de naam 'Niestadt Beeldbank'. Elk kwartaal publiceert De Kakelepost een paar foto's uit dit unieke archief en voorziet deze van actueel commentaar. Niestadt Beeldbankwww.zijpermuseum.nl/nb Koninginnen wisten in het recente verleden geregeld de weg naar Schagen te vinden. Meestal voor een werkbezoek, maar in 1985 ook als locatie voor Koningin nedag. Koningin Beatrix en haar familieleden vierden 30 april 1985 in Anna Paulowna, Callantsoog en Schagen. De nieuwe Koning Willem Alexander heeft al aangegeven de nationale feestdag te verplaatsen naar 27 april. Hoe hij de viering van 'Koningsdag' verder gaat invullen zal de toekomst uitwijzen. Zijn oma bezocht Schagen in ieder geval in 1961. Koningin Juliana werd dat jaar feestelijk onthaald tijdens een werkbezoek. Gastheer was burgemeester Wognum die Juliana ontving in het gemeentehuis aan de Markt. De Wesfriese Dansgroep uit Schagen, die indertijd ook interna tionaal optrad, danste in volle glorie voor het gemeentehuis. Vanaf het bordes kijken Koningin Juliana, burgemeester Wognum en wethou der Molenaar (links op de foto) toe. Zij genieten van een staaltje lokale cultuur. De gevel van het oude gemeentehuis herbergt opnieuw veel cultuur. Het oude bordes zit nu verscholen achter de fraaie glazen voorzijde van het nieuwe culturele centrum Markt 18. Lezersaanvullingen De foto's in deze rubriek worden goed bekeken. De omschrijvin gen in het Niestadt archief zijn soms onvolledig en ook de redactie van de Kakelepost weet niet alles. Zo gaven alerte lezers extra informatie over de gepubliceerde foto's uit de vorige editie. Op de vuilnisbeltfoto kwam als reactie: Schagen had tot in de ja ren vijftig ook nog een kleinere stortplaats aan de Wadweg vlakbij de Westfriese dijk, die voor veel overlast zorgde door rook, stank en ongedierte." Op de foto van de trein werd de persoon op het perron herkend. In de Niestadt Beeldbank staat als omschrijving dat het waar schijnlijk de adjunct-stationschef is. Maar lezer Van Ketel meldde dat het gaat om de stationschef; de heer Vlug. Robert Witsen 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 11